#คลิปแสดงธรรม เก็บภาพเก็บธรรมย้อนหลังมาฝากกันค่ะ การบรรยายธรรมเรื่อง “#อยู่กับโลกอยู่กับธรรม” โดย..พระอาจารย์กฤช…