#คลิปแสดงธรรม พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล บรรยายธรรม อันเป็นแนวทางสำหรับเด็กช่วงเป็นวัยรุ่น ในคอร์สฝึกอบรมวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย…
อ่านต่อ