ดูจิตปีแรก บทที่ 16 ทางสายกลาง ทำอย่างไรถึงจะเป็นกลาง