All posts by admin

#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๓๐ 🤔🤔 #ถาม​ : หาก​มี​โยมถามแม่ชีว่า..การบวชชีนั้น​ถือศีล​ ๑๐ ได้หรือไม่? เคยได้ยินแต่ว่า​…

#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๓๐
🤔🤔
#ถาม​ : หาก​มี​โยมถามแม่ชีว่า..การบวชชีนั้น​ถือศีล​ ๑๐
ได้หรือไม่?
เคยได้ยินแต่ว่า​ แม่ชี​ถือศีล​ ๘ ถ้าเป็นสามเณร, สามเณรี​ก็ถือศีล​ ๑๐
แม่ชีควรตอบ​เขาอย่างไรเจ้าคะ?

#ตอบ​ : สามเณรี​ ก็​คือ​ สามเณร​ผู้หญิง​ ​เป็น​บรรพชิต​ที่​ยัง​ไม่ได้​ผ่าน​การ​อุปสมบท​ ถือ​สิกขา​บท​ ๑๐​ เหมือน​สามเณร​
ใน​พระ​วินัย​ สามเณรี​ต้อง​ได้​รับ​การ​บรรพชา​จาก​”ปวัต​ติ​นี”(ผู้​ทำ​หน้าที่​อุปัชฌาย์​ใน​ฝ่าย​ภิกษุณี)​ ด้วย​เหตุ​นี้​ พระ​พุทธ​ศาสนา​ใน​ฝ่าย​เถรวาท​จึง​ไม่มี​สามเณรี​แล้ว​ (รวมทั้ง​ไม่มี​นาง​สิกขมานา​และ​ภิกษุณี​ด้วย)​ เพราะ​ไม่มี​ภิกษุณี​มา​ทำ​หน้าที่​ปวัต​ติ​นี​ให้

ส่วน​แม่​ชี​ เป็น​อุบาสิกา​ที่​ออก​บวช​ประพฤติ​พรหมจรรย์​ปกติ​ก็ถือ​ศีล​ ๘​ แต่​ถ้า​ศรัทธา​จะ​รักษา​ศีล​ ๑๐​ ก็​สามารถ​ทำ​ได้​ ก็​เรียกว่า​เป็น​แม่ชี​ผู้​ถือ​ศีล​ ๑๐​ ยัง​ไม่ใช่​สามเณรี​ เพราะ​ยัง​ไม่ได้​รับ​การ​บรรพชา​จาก​ปวัต​ติ​นี​นั่นเอง

การ​ที่​แม่ชี​จะ​ถือ​ศีล​ ๑๐​ ที่จริง​ก็​เพิ่ม​เพียง​ข้อเดียว​ เพราะ​ใน​ศีล​ ๑๐​ ได้​แยก​ข้อ​ ๗​ ของ​ศีล​ ๘​ ออก​มา​เป็น​ ๒​ ข้อ​ แล้ว​เติม​สิกขา​บท​”เว้น​การ​รับ​ทอง​และ​เงิน”มา​เป็น​ข้อ​สุดท้าย​ มี​รายละเอียด​ดังนี้​

ศีล​ ๘
๑.​ ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : เว้นจากการ​ทำลาย​ชีวิต
๒.​ อทินฺนาทานา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : เว้นจากการ​ถือเอาของที่​เขาไม่ได้ให้
๓.​ อพฺรหฺมจริยา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : เว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์​ เว้นจาก​การ​ร่วม​ประเวณี
๔.​ มุสาวาทา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : เว้นจากการพูด​เท็จ​
๕.​ สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : เว้นจาก​ของ​เมา​ ทอ​สุรา​เมรัย​ อันเป็นที่ตั้งของความ​ประมาท
๖.​ วิกาลโภชนา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : เว้นจากการ​บริโภค​อาหารใน​เวลาวิกาล (หลังเที่ยงวันถึงรุ่งเช้าของวันใหม่)
๗.​ นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏฺฐานา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : เว้นจากการฟ้อนรำ​ ขับร้อง บรรเลงดนตรี ดู​การเล่น​อัน​เป็น​ข้าศึก​ต่อ​พรหมจรรย์​ การประดับร่างกายด้วยดอกไม้ของหอม​ เครื่อง​ลูบไล้ เครื่องป​ระดับ​ตกแต่ง
๘.​ อุจฺจาสยนมหาสยนา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : เว้นจาก​ที่​นอน​อัน​สูง​ใหญ่​หรูหรา​ฟุ่มเฟือย

ศีล​ ๑๐
ข้อ​ ๑-๖​ เหมือน​กับ​ศีล​ ๘
๗.​ นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : เว้นจากการฟ้อนรำ​ ขับร้อง บรรเลงดนตรี ดู​การเล่น​อัน​เป็น​ข้าศึก​ต่อ​พรหมจรรย์​
๘.​ มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏฺฐานา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : เว้นจากการ การประดับร่างกายด้วยดอกไม้ของหอม​ เครื่อง​ลูบไล้ เครื่องป​ระดับ​ตกแต่ง
๙.​ อุจฺจาสยนมหาสยนา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : เว้นจาก​ที่​นอน​อัน​สูง​ใหญ่​หรูหรา​ฟุ่มเฟือย
๑๐.​ ชาตรูปรชตปฏิคฺคหณา​ เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ : เว้นจากการ​รับ​ทอง​และ​เงิน

๑๐ กันยายน ๒๕๖๑


อ่านบน Facebook

วันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ วันพระ​ แรม​ ๑๔ ค่ำ เดือน ๙ 🌻🌻🌻 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ #๑๗๗ #ทิฏฐธรรมสุขวิหาร…

วันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑
วันพระ​ แรม​ ๑๔ ค่ำ เดือน ๙
🌻🌻🌻
พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ #๑๗๗

#ทิฏฐธรรมสุขวิหาร

บางคนพยายามทำฌาน ทำสมาธิ
ทำได้บ้าง ทำไม่ได้บ้าง
แล้วคิดว่าต้องทำฌานให้ได้ก่อน จึงจะมาเจริญวิปัสสนา
แล้วพอไม่สำเร็จจากการทำฌาน ก็ท้อใจ

ถ้าศึกษาให้ดีแล้ว ถ้าทำฌานได้
พระพุทธเจ้าก็ชมเพียงแค่ว่า
“สามารถทำทิฏฐธรรมสุขวิหาร”
ก็คือ เครื่องอยู่เป็นสุข ณ ปัจจุบัน​ เท่านั้น

ถ้ายังไม่มาเจริญวิปัสสนา
ไม่มาเห็นความจริง ก็ยังไม่ได้ขัดเกลากิเลสเลย

พระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่า..
ถ้าจะขัดเกลากิเลส เขาต้องตั้งใจ!
ตั้งใจที่จะไม่เบียดเบียน
อันนี้สำคัญนะ!
ตั้งใจที่จะไม่เบียดเบียน
ไม่เบียดเบียนใครบ้าง?
ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และไม่เบียดเบียนตนเอง

เวลาจะเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ย..
มีอะไรเกิดขึ้นมา(ในใจ)แล้วจึงเบียดเบียนผู้อื่น?
มีกิเลสต่างๆ ที่เกิดขึ้นในใจ
“กิเลส ๓ กอง”
กิเลส ๓ กอง มีอะไรบ้าง?
กองของราคะ กองของโทสะ กองของโมหะ
ที่ต้องบอกว่าเป็นกอง เพราะว่ามันมีลูกๆที่แยกแยะออกไปอีกเยอะ
ในระหว่างราคะ โมหะ โทสะ
เช่นโทสะ ก็มีเป็นโกรธ เป็นอาฆาต เป็นเคียดแค้น
เป็นความกังวลใจ ความขุ่นข้องหมองใจ
เหล่านี้อยู่ในกลุ่มของโทสะ
จึงเรียกว่าเป็นกอง กองของกิเลส

มีกิเลสเกิดขึ้นมา แล้วถ้าไม่รู้ทัน
มันจะไปเบียดเบียนคนอื่น
แสดง​ออกมา​เบียดเบียดไปในทางไหนบ้าง?
ไปฆ่าเขา ไปลักทรัพย์เขา ไปผิดกาเมฯ….

ธรรมบรรยายโดย
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

🌻🌻🌻
เรียบเรียงจากการแสดงธรรม ณ เรือนไทย วัดสังฆทาน 610721
ลิงค์วีดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=Bd8tX-spNSY&t=1506s
นาทีที่ 10.22-12.16

ถอดคำโดย อารยา สุวะมาตย์


อ่านบน Facebook

วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ วันพระ​ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๙ 😇😇😇 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๗๖ #ขลุกอยู่แค่นี้…

วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑
วันพระ​ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๙
😇😇😇
พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๗๖

#ขลุกอยู่แค่นี้

ที่บอกว่าภาวนาถึงขั้นอีกขั้น​หนึ่ง​เนี่ยนะ!
ัมันไม่ได้ขลุกอยู่กับว่าทำเรื่องอื่นแล้วนะ
มันจะขลุกอยู่แค่ว่า..
เรื่อง ‘จิต’ กับ ‘อารมณ์’

มันมีการแยกระหว่าง ‘จิต’ กับ ‘อารมณ์’ นี่ขั้นที่หนึ่งแล้วนะ
แล้วก็เห็นว่า จิตเดี๋ยวก็ไหลไปหาอารมณ์
เดี๋ยวจิตก็ตั้งมั่นอยู่กับจิต
เดี๋ยวจิตก็ไหลไปหาอารมณ์
เดี๋ยวจิตก็ตั้งมั่นอยู่กับจิต
มันขลุกอยู่แค่นี้

แล้วก็เห็นว่า..มันไปเอง ทำงานเอง
พอเห็นว่ามันทำงานเองเนี่ย.. ใช้ได้แล้ว
มันคือไม่ใช่เรา
มันแสดงความจริงว่าไม่ใช่เรา

เราอาจจะไม่พูดในใจว่า
‘อ้อ! นี่มันเป็นอนััตตา’
‘อ้อ! นี่มันทำงานเอง’
อาจจะไม่พูดในใจอย่างนี้ก็ได้
แต่เป็นความเข้าใจ

บางทีปัญญาเกิดขึ้นแล้ว
แต่เราไม่รู้ก็มี อย่างนี้นะ
เพราะว่ามัน​ไม่​ได้แขวนป้าย
ไม่ได้ขึ้นแคปชั่น​
(caption-คำบรรยาย​ที่​ด้านล่าง​จอ​ทีวี, คำ​อธิบาย​ภาพ)​
มันไม่มีคำแปลอะไร
มันเป็นความเข้าใจ
(บางที)​ภาวนาจนถึงขั้นนี้ครั้งแรก
จิตยังไม่เคยเห็นตรงนี้ (จิต)ไม่คุ้น
ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นปัญญาแล้ว
อย่างนี้ก็มี!

ธรรมบรรยายโดย
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
🍃🍃🍃
เรียบเรียงจากการบรรยายธรรม”คุณธรรม ๕ ประการ”
610724 ณ.ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท อัมพวา
ลิงค์คลิปวีดีโอ https://youtu.be/1T9Gm0aurpQ
นาทีที่ 1.12-1.13


อ่านบน Facebook

#ปฏิทินธรรม #เดือนกันยายน ๒๕๖๑ กำหนดการแสดงพระธรรมเทศนา พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล (สวนธรรมประสานสุข…

#ปฏิทินธรรม
#เดือนกันยายน ๒๕๖๑
กำหนดการแสดงพระธรรมเทศนา
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
(สวนธรรมประสานสุข อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี)

😇วันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
บรรยายธรรม ณ บริษัท #อาซาว่า จำกัด
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

(แผนที่ บจก.อาซาว่า
https://goo.gl/maps/3k3GApjU6KH2 )

😇วันเสาร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
บรรยายธรรม ณ #วัดผาณิตาราม
ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

(แผนที่ วัดผาณิตาราม
https://goo.gl/maps/bmvYT3LqPcp )

😇วันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
บรรยายธรรม ณ บริษัท #วิทย์คอร์ปโปรดักส์ จำกัด
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

(แผนที่ บจก.วิทย์คอร์ปโปรดักส์
https://goo.gl/maps/qvFsww8F9T52 )

😇วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
บรรยายธรรม ณ #วัดอินทาราม บางยี่เรือ
ธนบุรี กรุงเทพฯ

( แผนที่ วัดอินทาราม
https://goo.gl/maps/CNf8KPiXQTU2 )

😇วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
บรรยายธรรม ณ ศาลาไตรสิกขา #บ้านจิตสบาย
พุทธมณฑลสาย ๒ ซ.สุขาภิบาลบางระมาด กรุงเทพฯ

( แผนที่ บ้านจิตสบาย https://goo.gl/maps/8p9PGTgvwE42)

สามารถติดตาม ‘ปฏิทินธรรม นิมฺมโล’ ได้ที่
http://nimmalo.com/calendar/


อ่านบน Facebook