ยินดีต้อนรับเข้าสู่ นิมฺมโล.คอม

คนเราเนี่ย..พัฒนาตนเองได้!
คือมองเห็นอะไรที่ผ่านมาในชีวิต
…แล้วเตือนตัวเอง!
เปรียบเหมือน “ม้าอาชาไนย”
ม้าอาชาไนย คือม้าที่ฝึกหัดมาดีแล้ว
มี ๔ ประเภท…

พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบคน
กับม้าเป็นอาชาไนย ๔ ประเภทนั้น

ม้าอาชาไนยแต่ละประเภทเป็นอย่างไร?
เปรียบได้กับคนแบบไหน?
แล้ว”เรา”จะเป็น”อาชาไนย”ด้วยหรือไม่?
ถ้าเป็น..จะเป็นแบบไหน?

หาคำตอบได้จากเสียงเทศน์
ในงานพระราชทานเพลิงศพ
” คุณแม่ผาณิต บุตรดี ”
โดยดาวน์โหลดได้ที่
580411 งานพระราชทานเพลิงศพคุณแม่ผาณิต บุตรดี

paknamDhamma

tanichacalendar

คลิปวิดีโอแนะนำ

สุขสงบดี กับดักของนักภาวนา ประสบการณ์ตรงของท่านพระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 28 ก.ย. 57 บ้านจิตสบาย


หนังสือแนะนำ

หนังสือเกมชีวิต

ศีล สติ สมาธิ ปัญญา สามัคคีกันเมื่อไหร่
ใจมันจะฉลาด..ทิ้งเกมนี้ไปเอง ทิ้งไปอย่างมีความสุข ไม่เสียดายอาลัยอาวรณ์เลยนะ

อย่างน้อย..ขั้นแรกจะรู้เลยว่า คำที่ว่าจะ “ล้มกระดาน” น่ะ
เอาเข้าจริงแล้วก็ไม่ค่อยตรงเท่าไรหรอก

ชีวิตก็ยังมี..เกมก็ยังอยู่…แต่ไม่มี”เรา” เป็นผู้เล่นเกมอีกเลย..ต่างหาก

ที่ประหลาดกว่านั้นก็คือ ไม่ได้มี “ใคร” สร้างเกมนี้ขึ้นมา
มีแต่ธรรมทั้งหลายล้วนๆ เป็นไป!!

-พระกฤช นิมฺมโล


แผ่น CD ธรรมะล่าสุด