พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย

พุทธธรรมฉบับเสียงอ่าน 23 บท 663 Tracks
ท่านสามารถ Download, แตก Zip แล้ว Copy ไปเล่นในสื่อ ได้ตรงตามลำดับในหนังสือพุทธธรรม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด คู่มือและแผนภูมิประกอบการฟังเสียงอ่านพุทธธรรม