บูชาครู

01 ประวัติ หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก Download

      01

02 ทั้งรู้ทั้งเห็น Download

      02

03 เกิดแก่เจ็บตาย Download

      03

04 จิตตนิมิต Download

      04

05 จิตตวิถี Download

      05

06 ภาวนากันตาย Download

      06

07 มุทิตากรรมฐาน Download

      07

08 รู้เฉย Download

      08

09 รู้ตามความเป็นจริง Download

      09

10 ละขันธ์ Download

      10

11 เสกให้เป็นพระ Download

      11

12 หลวงพ่อฝากไว้ Download

      12