พระอาจารย์พยันต์ สีลธโร

สัมภาษณ์ พระอาจารย์พยันต์ สีลธโร
อดีตเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคล ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

praajpayun

ตอนที่ 1

      01pra.aj.payon231049

ตอนที่ 2

      02pra.aj.payon240149

ตอนที่ 3

      03pra.aj.payon250149

ตอนที่ 4

      04pra.aj.payon260149

ตอนที่ 5

      05pra.aj.payon150149