ชมรมเรียนรู้กายใจนครสวรรค์ แผ่นที่ ๑

nakornsawan_rel4_jpg

TypeFile Name


01 ปฏิบัติไม่ให้ผิด 561229 1
MP3


02 กติกา เกมชีวิต 561229 2
MP3


03 ออกจากเกมชีวิต 561229 3
MP3


04 สรุปค่าย เรียนรู้กายใจ 561230
MP3


05 กรรมฐาน 20 นาที 570105 สวนป่า
MP3


06 รู้สึกตัว 570307 1
MP3


07 กรรมฐาน 20นาที 570307 2
MP3


08 รู้สิ่งผิด 570307 2
MP3


09 หมูกระดาษ 570308 1
MP3


10 กรรมฐาน 30 นาที 570123 สวนป่า
MP3


11 เปิดงาน ครอบครัวอบอุ่น 571010 1
MP3


12 ยาตรา 571011 2ครอบครัวอบอุ่น
MP3


13 กว่าจะเป็นพระ 571011 3-1 ครอบครัวอบอุ่น
MP3


14 พระฟุ้งซ่าน 571011 3-2 ครอบครัวอบอุ่น
MP3


15 แบบอย่าง 571011 3-3 ครอบครัวอบอุ่น
MP3


16 กรรมฐาน 30 นาที 570112 สวนป่า
MP3


17 กรรมฐาน 20 นาที 570214 สวนป่า
MP3