จิตตื่น

วรรคทอง…วรรคธรรม #๓๒
#จิตตื่น

เวลาเราเห็นความโกรธขึ้นมาครั้งหนึ่งนี่นะ!
เป็นขณะที่มีคุณค่ามาก เพราะทำให้จิตมีประสบการณ์ในการเห็นสภาวะ
ไอ้ตอนที่เรียกว่า #รู้ตัว
“รู้ตัว” นี่ก็คือ..มีสติรู้ว่ามีกิเลสอะไรเกิดขึ้น
อันนั้นเห็นสภาวะแท้ๆ
ซึ่งเดิมเราไม่เคยฝึกเลย พอมาเห็นสักครั้งหนึ่งนะ!
#จิตมันตื่นขึ้นมา
มันไม่เคยเห็นตัวนี้เลย พอเห็นแล้วนะ!.. มันตื่นขึ้นมา! มันเคยเห็นแต่ว่า..คนนั้นไม่ดี
คนนี้ไม่ดี.. มันเป็นบุคคลๆ อย่างนี้นะ
แต่พอมันเห็นแต่สภาวะล้วนๆ สักครั้งหนึ่งนะ! .. เห็นปุ๊บเนี่ยนะ! #จิตมันจะตื่นเต้น #ตื่นตัว
ทั้งตื่นเต้น และตื่นตัว
อย่างนี้..สภาวะอย่างนี้นะ
ครูบาอาจารย์บางทีก็จะเรียกว่า
#ตื่นแล้ว หรือว่า #รู้ตัวแล้ว

เรียบเรียงจากพระธรรมบรรยาย
โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
ในหลักสูตร กองบุญอริยะ
ณ หิ่งห้อย ชาเลท์ รีสอร์ท
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘