บุญทุกโอกาส

วรรคทอง…วรรคธรรม #๓๓

#บุญทุกโอกาส

พระพุทธเจ้าตรัสว่า.. #การให้
แม้แต่กับสัตว์เดรัจฉาน..ก็มีผลมาก
สัตว์เดรัจฉานตัวเล็กๆ ก็มีผลมาก
ให้กับมด อะไรอย่างนี้ !
เวลาโยมล้างจาน แทนที่จะเอาเศษอาหารทิ้งไปเลย
ท่านแนะนำว่า..
นำเศษอาหารนี้กลั้วน้ำ สาดให้กับมด
โดยตั้งใจว่า..
ขอให้สัตว์ทั้งหลายได้อาหารกิน นี่ก็ได้บุญแล้ว!

เรียบเรียงจากธรรมบรรยายโดย
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕