อามิสบูชาไม่เท่ากับการปฏิบัติบูชา

วรรคทอง..วรรคธรรม#๑๒๒

อามิสบูชาไม่เท่ากับการปฏิบัติบูชา

แม้เราบูชาพระพุทธองค์ด้วยดอกไม้ธูปเทียน
ที่เป็นอามิสบูชากองท่วมเท่าภูเขา

ก็ยังไม่เท่ากับการปฏิบัติบูชา
ฉะนั้น ถ้าเราไม่มีอามิสบูชามากมาย

พระองค์ก็ไม่ว่าอะไร
ขอเพียงให้มีสติรู้กาย – รู้ใจ

รู้กาย รู้เวทนา รู้จิต รู้ธรรม มีสติรู้ตัว ไม่เผลอ
นี่เท่ากับเป็นการปฏิบัติบูชาแล้ว

มีความรู้ตัวจริง ๆ แม้เพียงครู่เดียว
มีสติพร้อมสมบูรณ์ในหนึ่งขณะ

กิเลสทั้งหลายดับไปเห็น ๆ
อย่างนี้ก็เท่ากับว่าเราได้ปฏิบัติบูชา

จิตเกิดปัญญา เห็นความเกิด – ดับ ของสิ่งทั้งหลาย
กิเลสเกิดมาแล้วก็ดับไป

ความรู้ตัวนั้นเองก็ดับด้วย
เกิดเห็นความเกิด – ดับ ของสิ่งทั้งหลาย

ก็เท่ากับเราได้ปฏิบัติบูชา
(บูชาด้วยสิ่งที่มีค่ายิ่งขึ้น)

ด้วยการนำคำสอนของพระองค์ มาปฏิบัติตามให้เห็นจริง
ให้เห็นกับจิต ไม่ใช่ท่องจำ

ธรรมบรรยายโดย
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

เรียบเรียงจากการแสดงธรรม วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘

ดาวน์โหลดและรับฟังได้ที่แผ่นCD เหนือบุญ๔ Track 12.วันวิสาขบูชาโลก ระหว่างเวลา ๐๙.๓๓ – ๑๐.๓๒ http://bit.ly/2p9DiuZ

ลิงก์เต็มแผ่นCD เหนือบุญ ๔ http://wp.me/s5bBOI-nueboon4