ย้ำรอยธรรม

วรรคทอง วรรคธรรม#๑๒๓

ย้ำรอยธรรม

เวลาเรามีกิเลส แล้วละออกไปได้เนี่ยนะ !
เรารักษา ‘ร่องรอย’ ของผู้เดินทางไปสู่ ‘ทางพ้นทุกข์’

ให้ลูกหลาน ให้คนได้ตามรอยง่ายขึ้น
ว่ายังมีผู้ปฏิบัติอยู่ ยังมีผู้ทำอยู่
ทางเหล่านี้ไม่ได้ตกค้างอยู่เพียงในคัมภีร์ แล้วไม่มีผู้ทำตาม

ทั้งพระ ทั้งโยม ที่ปฏิบัติอยู่เนี่ย !
ไม่ได้ทำเพื่อพระ ไม่ได้ทำเพื่อโยม

แต่ทำเพื่อ ..คนรุ่นต่อ ๆ ไปได้มีเส้นทาง
มี ‘ร่องรอย’ ที่จะไปสู่ทางพ้นทุกข์ได้ง่ายขึ้น
เพราะสิ่งที่ในคัมภีร์เขียนบันทึกเอาไว้ ..มีคนทำได้จริง !

ธรรมบรรยายโดย
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

เรียบเรียงจากการแสดงธรรม ณ คอร์สปฏิบัติธรรม “รู้ธรรม”
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗

แผ่นซีดี รู้ธรรม ๒,๓,๔ Track 570411_เปิดฉากออกศึก
ระหว่างเวลา ๔๐.๓๖-๔๑.๓๐

สามารถดาวน์โหลดเสียงธรรมได้ที่
http://bit.ly/29jB2t3