ให้แบบไม่เสียตังค์

วรรคทอง วรรคธรรม#๑๓๑

ให้แบบไม่เสียตังค์

ในสถานการณ์ ๓ สถานการณ์

? ถ้าอยู่ปกติ ก็ “พูดดี ..พูดปิยวาจา”

? ในสถานการณ์​ที่เขาตกต่่ำ เดือดร้อน หรือกำลังท้อแท้ หมดกำลังใจ
“พูดปลุกปลอบ” ให้เขามีกำลังใจมากขึ้น

? ในสถานการณ์ที่เขาประสบความสำเร็จ ไป ​”พูดแสดงความยินดี” กับเขา

น้ำใจ ..แสดงออกได้ด้วย​ทั้ง​ทางวาจา และการให้สิ่งของ…
(ที่​น่า​สังเกต​คือ)​
การให้ “คำพูด” เนี่ยไม่ต้องจ่ายตังค์เลย !

ธรรมบรรยายโดย…
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

เรียบเรียงจากแผ่นซีดีเหนือบุญ 5
?04.ใครได้บุญมาก (570218)
คลิกลิงก์ http://bit.ly/2vO2u9B
นาทีที่ 11.15 – 12.29