#คลิปแสดงธรรม ๕ ธันวาคม ยังคงเป็นวันระลึกถึง “พ่อ” อีกวัน จึงขอนำคลิปแสดงธรรมเรื่อง “#ถิ่นของพ่อ”…

#คลิปแสดงธรรม
๕ ธันวาคม ยังคงเป็นวันระลึกถึง “พ่อ” อีกวัน
จึงขอนำคลิปแสดงธรรมเรื่อง
“#ถิ่นของพ่อ” ณ วัดยานนาวา
มาให้ฟังกันค่ะ
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ได้กล่าวนำ
การบรรยายธรรมด้วยการถามว่า…
ได้ยินคำว่า “ถิ่นของพ่อ”
แล้วนึกถึงอะไร?

….จริงๆเมืองไทยมีกษัตริย์ที่ดีต่อเนื่องกันมายาวนาน โดยเฉพาะราชวงศ์จักรี
ถิ่นที่เราอยู่ทุกวันนี้นับว่าเป็น “ถิ่นของพ่อ”
พระราชาในประเทศไทยไม่เหมือนที่อื่น
ทรงปกครองประเทศแบบ “พ่อปกครองลูก”
มาเด่นชัดมากขึ้นที่ช่วงชีวิตของเราได้มาอยู่
ในยุคของในหลวง รัชกาลที่ ๙ ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนี้….

ส่วนวัดยานนาวานี้ก็เป็นวัดที่ในหลวงรัชกาลที่ ๓ สร้างมา….
ซึ่งพระอาจารย์ได้เล่าเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่ ๓ และ ๔
ในมุมของความเป็นบุญของคนไทยในหัวข้อบรรยายนี้

แล้ว “ถิ่นของพ่อ” มาเกี่ยวอะไรกับการปฏิบัติธรรม?

📺รับฟังธรรมบรรยายเรื่อง “ถิ่นของพ่อ”
ณ วัดยานนาวา ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
ได้ที่ลิงค์คลิปวีดีโอ
https://youtu.be/16BXfth3Mqw


อ่านบน Facebook