วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ 🌼🌼🌼 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๕๗ #ภาวนาเหมือนไม่ภาวนา…

วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕
🌼🌼🌼
พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๕๗

#ภาวนาเหมือนไม่ภาวนา

ถ้าเรารู้จักทำงานเพื่อพัฒนาจิตใจตนเอง
…..
พัฒนาจิตใจคืิอ ทำงานไป(แล้ว)มีกิเลสรู้ทันกิเลส
(ดู)เหมือนไม่ได้ภาวนา
อย่างคนดูจิตเนี่ย!
จิตมีราคะรู้ว่ามีราคะ (ดู)เหมือนไม่ได้ภาวนา
ความรู้สึกของเราเนี่ย ภาวนาต้องสงบ ต้องนิ่ง
เดินไปเหมือนหุ่นยนต์ อะไรอย่างนี้..ไม่ใช่!
เพราะ(อาตมา) เข้าใจผิดมาแล้ว
เพราะ(อาตมา) เคยผิดมาแล้ว

พัฒนาจริงๆคือ มีกิเลสรู้ทันกิเลสๆ
ดูเหมือนไม่ได้ภาวนา
แล้วจริงๆแล้ว นักภาวนาจริงๆต้องดูเหมือนไม่ได้ภาวนา
ต้องเป็นคนปกติ อยู่กับโลกปกติ ใช้ชีวิตปกติ
มีกิเลสได้ตามปกติ
เพิ่มอยู่ตัวเดียวคือ..รู้ทัน!

รู้ทันเนี่ยแหละ เป็นตัวภาวนาอย่างเลิศเลย
ทุกครั้งที่มีสตินะ! ขณะนั้นไม่มีกิเลส
ทุกครั้งที่รู้สึกตัว ขณะนั้นไม่มีความหลง
เป็นภาวนาที่เรียกว่า..ดูจิต
ภาษาที่ให้ถูกต้องตรงตามตำราเขาเรียกว่า
“จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน”

ธรรมบรรยายโดย..
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

🍃🍃🍃

เรียบเรียงจากธรรมบรรยายเรื่อง
การทำงานสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑
รับฟังได้ที่ลิงค์ยูทูป https://youtu.be/SM0q6mgxXEY
นาทีที่ 1.20-1.21


อ่านบน Facebook