😇#เชิญฟังธรรม ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจฟังธรรมบรรยาย ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐…

😇#เชิญฟังธรรม
ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจฟังธรรมบรรยาย
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.

โดย.. พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ณ ศาลาไตรสิกขา #บ้านจิตสบาย
พุทธมณฑลสาย ๒ ซ.สุขาภิบาล
บางระมาด กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร ๐๒ – ๔๔๘ ๓๓๙๒
(แผนที่ https://goo.gl/maps/8p9PGTgvwE42)


อ่านบน Facebook