😇 #เชิญฟังธรรม ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจฟังธรรมบรรยาย ในวันเสาร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐…

😇 #เชิญฟังธรรม
ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจฟังธรรมบรรยาย
ในวันเสาร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
โดย.. พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ (WBTV)
ณ อาคารมหาเจษฏาบดินทร์ ชั้น 3 วัดยานนาวา

๔๐ ถนน เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร ๐๒ – ๖๗๒ ๓๒๐๖
(แผนที่ https://goo.gl/maps/2bg7cRKjqZ32)


อ่านบน Facebook