#เชิญฟังธรรม 😇ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ขอเชิญผู้ที่สนใจฟังธรรมบรรยาย…

#เชิญฟังธรรม

😇ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ขอเชิญผู้ที่สนใจฟังธรรมบรรยาย

โดย…พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ณ วิหารหลวงพ่อดำ #วัดอินทารามวรวิหาร
บางยี่เรือ ตลาดพลู กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่เบอร์ 086-329 5504 ( คุณหลี )
(แผนที่ https://goo.gl/91W4Nv)


อ่านบน Facebook