#ปฏิทินธรรม #เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ กำหนดการแสดงพระธรรมเทศนา พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล (สวนธรรมประสานสุข…

#ปฏิทินธรรม
#เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
กำหนดการแสดงพระธรรมเทศนา
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
(สวนธรรมประสานสุข อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี)

😇วันอังคารที่ ๕ – ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
บรรยายธรรม ใน คอร์สปฏิบัติธรรม
#โรงแรมเทวาศรม หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
( แผนที่ https://goo.gl/maps/AQZEkDkBZBr )

😇วันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
บรรยายธรรม ณ #วัดพระแก้ว
ต.เวียง อ.เมืองจ.เชียงราย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่โทร 081-6717939
( แผนที่ https://goo.gl/maps/Z6anrSApeV32 )

😇วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. และ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
บรรยายธรรม ณ #วัดพระธาตุโกฏิแก้ว
ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่โทร 081-6717939
( แผนที่ https://goo.gl/maps/vN74wekahR32 )

😇วันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
บรรยายธรรม ในรายการ WBTV #วัดยานนาวา
๔๐ ถนน เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่โทร 02-6723206
(แผนที่ https://goo.gl/maps/2bg7cRKjqZ32)

😇วันศุกร์ที่ ๒๒ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
บรรยายธรรม ในคอร์สปฏิบัติธรรม
จัดโดย #กลุ่มรินรสธรรม
ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
( แผนที่ https://goo.gl/maps/BcYyfQqxLVw )

😇วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
บรรยายธรรม ณ ศาลาไตรสิกขา #บ้านจิตสบาย
พุทธมณฑลสาย ๒ ซ.สุขาภิบาล
บางระมาด กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่โทร 02-4483392
(แผนที่ https://goo.gl/maps/8p9PGTgvwE42)

😇วันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน – จันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
บรรยายธรรมใน คอร์สปฏิบัติธรรม
จัดโดย #กลุ่มกองบุญสร้างอริยะ
ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
( แผนที่ https://goo.gl/maps/BcYyfQqxLVw )

สามารถติดตาม ‘ปฏิทินธรรม นิมฺมโล’ ได้ที่
https://nimmalo.com/calendar/


อ่านบน Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *