วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ วันพระ​ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๗ 😇😇😇 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๖๕ “เมตตะคุณัง…

วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
วันพระ​ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๗
😇😇😇
พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๖๕

“เมตตะคุณัง อะระหังเมตตา”

ให้เจริญเมตตาบ่อยๆ..
ถ้าเกรงว่าทำถูกทางแล้วจะโดนใครแกล้ง

เจริญเมตตาทำอย่างไร?
(คือ​)​ปรารถนาดีกับสัตว์โลก(อย่าง)ไม่มีประมาณ
(ถ้า)ตั้งความปรารถนาไม่เป็น..
ใช้คำบริกรรมแทนก็ได้

“เมตตะคุณัง อะระหังเมตตา”
ใจจะโน้นน้อมไปทางเมตตาได้

เมตตะคุณัง คือ​ คุณของเมตตา
อะระหังเมตตา ก็คือ​ เมตตาของพระอรหันต์
พระอรหันต์ในที่นี้ รวมไปถึงพระพุทธเจ้าด้วย

เมตตะคุณัง คือคุณของเมตตา
ุคุุณของเมตตา ที่เป็นเมตตาอย่างสูงสุด
คือคุณของเมตตาของพระอรหันต์ กับของพระสัมมาสัมพุทธะ
นึกถึงเมตตาของครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอรหันต์
นึกถึงเมตตาของพระพุทธเจ้า ที่เป็นศาสดาเอกของโลก

“เมตตะคุณัง อะระหังเมตตา”
เจริญบริกรรมในใจ ไปเรื่อยๆ
ไม่ต้องรีบภาวนาให้ได้รอบมากๆ
..จิตจะไม่เป็นเมตตาจริง
ให้บริกรรมสบายๆ
บริกรรมแบบสบายๆ​ จิตจะมีเมตตาจริง
ก็จะได้สมถะจากตรงนั้นไปด้วย

“เมตตะคุณัง อะระหังเมตตา”
เมตตาตัวเอง เมตตาคนอื่น..นะ!

ธรรมบรรยายโดย
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
😇😇😇
เรียบเรียงจากไฟล์เสียงเรื่อง ถั่วรู้จิต 590611
แผ่นซีดีขยายผล ๔
ลิงค์ไฟล์ https://bit.ly/2Kb7Z93
นาทีที่ 1.20-1.21


อ่านบน Facebook