#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๒๐ 🤔🤔 #ถาม​ : “ฆราวาส”ที่​เป็นพระโสดาบัน จะยังมีโอกาสฆ่าแมลงเล็กๆ เช่น​ แมงมุม…

#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๑๙
🤔🤔

#ถาม​ : “ฆราวาส”ที่​เป็นพระโสดาบัน จะยังมีโอกาสฆ่าแมลงเล็กๆ เช่น​ แมงมุม มด เป็นต้น​ ได้อยู่หรือไม่คะ?

#ตอบ​ : คุณสมบัติ​ของ​พระ​โสดาบัน​ (ทั้ง​ที่​เป็น​ฆราวาส​และ​บรรพชิต)​ นอกจาก​จะ​ละ​สังโยชน์​ ๓​ ข้อ​แรก​ได้​(สักกาย​ทิฏ​ฐิ, วิจิกิจฉา, สีลัพพตปรามาส)​แล้ว​ ท่าน​ยัง​มี​คุณ​ธรรม​สำคัญ​อีก​ ๕​ ประการ​ คือ​ ศรัทธา, ศีล, สุตะ, จาคะ​ และ​ปัญญา

เฉพาะ​เรื่อง​ศีล​ ท่าน​จะ​มี​ความ​ประพฤติ​ที่​ถูกต้อง​ตาม​หลัก​ศีล​ ๕​ รวม​ทั้ง​มี​การ​เลี้ยงชีพ​ที่​สุจริต​ด้วย
คำ​ที่​ใช้​แสดง​ลักษณะ​ศีล​ของ​พระ​โสดาบัน​ มี​อยู่​ ๒​ คำ​ คือ
๑.​ อริยกันต​ศีล​ แปล​ว่า​ ศีล​ที่​พระ​อริยะ​ชื่นชม​ คือ​เป็น​ที่​ยอมรับ​ของ​อริยชน​
๒.​ อปรามัฏฐศีล​ แปลว่า​ ศีล​ที่​ไม่​ถูก​ถือ​มั่น​ หรือ​ศีล​ที่​ไม่ต้อง​ยึดมั่น​ หมายความ​ว่า​ เป็น​ศีล​ที่​เกิด​จาก​คุณ​ธรรม​ภายใน​ จึง​เป็นไป​เอง​อย่าง​ปกติ​ธรรมดา​ เป็น​ผู้​บริบูรณ์​ด้วย​ศีล​โดย​ไม่ต้อง​คอย​ยึดถือ​ไว้

การ​ฆ่า​ เป็น​อาการ​ที่​ส่อ​ว่า​มี​เจตนา​ให้​ตาย​ พระ​โสดาบัน​ย่อม​ไม่มี​เจตนา​อย่าง​นั้น​

การ​ตาย​ของ​สัตว์​อื่น​ก็​อาจจะ​มี​ได้​ ปัด​ กวาด​ เช็ด​ ถู​ ฯลฯ​ แล้ว​ทำให้​สัตว์​เล็ก​สัตว์​น้อย​ตาย​ เป็นต้น​ แต่​การ​ตาย​นั้นน่ะไม่ได้​เกิด​จาก​การกระทำ​ที่​มี​เจตนา​ของ​ท่าน​เลย

๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑


อ่านบน Facebook