#ปฏิทินธรรม #เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ กำหนดการแสดงพระธรรมเทศนา พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล (สวนธรรมประสานสุข…

#ปฏิทินธรรม
#เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
กำหนดการแสดงพระธรรมเทศนา
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
(สวนธรรมประสานสุข อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี)

😇วันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
บรรยายธรรมใน คอร์สปฏิบัติธรรม
“การเดินทางสู่ความสว่างของใจ ”
จัดโดย #กลุ่มกองบุญสร้างอริยะ
ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
( แผนที่ https://goo.gl/maps/BcYyfQqxLVw )

😇วันศุกร์ที่ ๖ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
บรรยายธรรมใน คอร์สปฏิบัติธรรม
“รู้กาย-รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง” ณ #สวนธรรมธาราศัย
ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
(แผนที่ https://goo.gl/maps/F92f4yBe6H32 )

😇วันเสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.
บรรยายธรรม ณ ห้องพุทธปัญญาชั้น ๓
#ศูนย์ทันตกรรมปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ
(แผนที่ https://goo.gl/maps/iWvVEXQEAgA2 )

😇วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
บรรยายธรรม ณ #ฐณิชาฌ์ เฮลท์ตี้ รีสอร์ท
ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
( แผนที่ https://goo.gl/maps/6cmJyiwtVF22 )

😇วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๒๑.๐๐ – ๒๓.๐๐ น.
แสดงธรรม ณ #วัดสังฆทาน ต.บางไผ่
อ.เมือง จ.นนทบุรี
(แผนที่ https://goo.gl/maps/RVbY54YWbs32 )

😇วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
บรรยายธรรม ณ #เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
(แผนที่ https://goo.gl/maps/aRfw6oPRcQt )

😇วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
บรรยายธรรม ณ ศาลาไตรสิกขา #บ้านจิตสบาย
พุทธมณฑลสาย ๒ ซ.สุขาภิบาล
บางระมาด กรุงเทพฯ
(แผนที่ https://goo.gl/maps/8p9PGTgvwE42)

😇วันจันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
บรรยายธรรมใน คอร์สปฏิบัติธรรม
จัดโดย #กลุ่มตั้งใจธรรม
ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
(แผนที่ https://goo.gl/maps/BcYyfQqxLVw )

สามารถติดตาม ‘ปฏิทินธรรม นิมฺมโล’ ได้ที่
https://nimmalo.com/calendar/


อ่านบน Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *