#เชิญฟังธรรม 😇 ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจฟังธรรมบรรยาย ในวันเสาร์ที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐…

#เชิญฟังธรรม

😇 ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจฟังธรรมบรรยาย
ในวันเสาร์ที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.
โดย.. พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

#คลินิกศูนย์ทันตกรรมปากน้ำ
ณ ห้องพุทธปัญญา ชั้น๓

แผนที่ https://goo.gl/maps/iWvVEXQEAgA2

สอบถามราบละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook.com/PaknamDhamma
โทร.081-243-2469


อ่านบน Facebook