#เชิญฟังธรรม 😇😇 ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐:๐๐ – ๑๑:๓๐ น. ขอเชิญผู้สนใจฟังธรรมบรรยาย…

#เชิญฟังธรรม
😇😇
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๐:๐๐ – ๑๑:๓๐ น.

ขอเชิญผู้สนใจฟังธรรมบรรยาย
โดย…
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
จาก…
สวนธรรมประสานสุข อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ณ บ้านจิตสบาย ศาลาไตรสิกขา พุทธมณฑลสาย 2

แผนที่ https://goo.gl/maps/8p9PGTgvwE42


อ่านบน Facebook