วันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ วันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๙ 🍁🍁🍁 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๗๔ #สัลเลขสูตร…

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
วันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๙
🍁🍁🍁

พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๗๔

#สัลเลขสูตร

สวดกรวดน้ำตอนเย็น พอระลึกได้มั๊ย?
“สันเลโข วิริยัมหินา”
เคยสวดมั๊ย?
สัน-เล-ขะ แปลว่า ขัดเกลา ขัดเกลากิเสล
มีความเพียร เพียรไปเพื่อขัดเกลากิเสล

มาทำความเพียรกันที่นี่!

พอพูดถึง ‘ขัดเกลา’
ก็มาระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า
ซึ่งตรัสไว้ในพระสูตร สูตรหนึ่ง
ชื่อเดียวกันนี้เลย ว่า “สัลเลขสูตร”
สูตรว่าด้วยการขัดเกลา

เริ่มต้นสูตรนี้ก็เริ่มจาก’พระจุนทะ’
เคยได้ยินชื่อมั๊ย !
พระจุนทะเป็นน้องของพระสารีบุตร
พระจุนทะกราบพระพุทธเจ้า ถามปัญหา
ทั้งๆที่ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะ
แต่ท่านก็ถามเผื่อลูกศิษย์แล้วก็เผื่อพระภิกษุทั้งหลาย
ท่านถามพระพุทธเจ้าว่า..
“คนทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย มีทิฐิที่ผิด คือ มิจฉาทิฏฐิ
มีทิฐิที่ผิดเกี่ยวกับเรื่องตน กับเรื่องโลก”

เรื่องตนก็คือ คิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นเรา
มีตัวตน มีอัตตา
คล้ายๆกับพวกเรานี่แหละ
เราเป็นปุถุชน ก็จะเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นเรา
เห็นเราในกาย เห็นเราในใจ
เห็นว่ากายนี้ของเรา
เห็นว่าคนข้างๆนี้เป็นคนของเราด้วย
สามีของเรา ภรรยาของเรา
ลูกของเรา ขยายความเป็นเราออกไป

เกี่ยวกับเรื่องโลก
ก็เข้าใจว่าโลกนี้เที่ยง
แล้วก็หมกหมุนอยู่กับคำถามว่า
โลกนี้เกิดมาได้อย่างไร?
จะแตกสลายเมื่อไร?
พระเจ้าสร้างโลกรึเปล่า? พระพรมรึเปล่า?
วุ่นวายอยู่กับเรื่องโลกเที่ยง ไม่เที่ยง

พระจุนทะถามว่า..
คนเหล่านี้จะมีสัมมาทิฐิขึ้นมาได้อย่างไร?
พระพุทธเจ้าตรัสว่า..
เขามีอารมณ์
(อารมณ์ในทีนี้ไม่ได้หมายถึง Emution นะ!)
อารมณ์(ใน)ทางพระพุทธศาสนา หมายถึงว่า
สิ่งที่ถูกรู้โดยจิต
จิตรู้อะไร สิ่งนั้นเรียกว่า ‘อารมณ์’
พระพุทธเจ้าตรัสว่า
เขารู้อารมณ์อะไร แล้วไปยึดสิ่งนั้นว่ามีตัวมีตน
ถ้าเขาศึกษาอยู่ในอารมณ์นั้น
เขาจะรู้ความจริงของอารมณ์นั้นว่าไม่ใช่เรา
ไม่มีเรา ไม่ใช่ตัวตน แล้วก็ไม่ใช่ของเราด้วย

ธรรมบรรยายโดย
พระอาจารย์ กฤช นิมฺมโล
🍁🍁🍁

เรียบเรียงจากไฟล์เสียงธรรม
178-610721 สัลเลขธรรม-วัดสังฆทาน
ลิงค์ไฟล์เสียง https://bit.ly/2n2bTHR
นาทีที่ ๒:๓๖-๕.๒๓

ถอดคำโดย: ไนท์ ศิลา


อ่านบน Facebook