วันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ วันพระ​ แรม​ ๑๔ ค่ำ เดือน ๙ 🌻🌻🌻 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ #๑๗๗ #ทิฏฐธรรมสุขวิหาร…

วันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑
วันพระ​ แรม​ ๑๔ ค่ำ เดือน ๙
🌻🌻🌻
พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ #๑๗๗

#ทิฏฐธรรมสุขวิหาร

บางคนพยายามทำฌาน ทำสมาธิ
ทำได้บ้าง ทำไม่ได้บ้าง
แล้วคิดว่าต้องทำฌานให้ได้ก่อน จึงจะมาเจริญวิปัสสนา
แล้วพอไม่สำเร็จจากการทำฌาน ก็ท้อใจ

ถ้าศึกษาให้ดีแล้ว ถ้าทำฌานได้
พระพุทธเจ้าก็ชมเพียงแค่ว่า
“สามารถทำทิฏฐธรรมสุขวิหาร”
ก็คือ เครื่องอยู่เป็นสุข ณ ปัจจุบัน​ เท่านั้น

ถ้ายังไม่มาเจริญวิปัสสนา
ไม่มาเห็นความจริง ก็ยังไม่ได้ขัดเกลากิเลสเลย

พระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่า..
ถ้าจะขัดเกลากิเลส เขาต้องตั้งใจ!
ตั้งใจที่จะไม่เบียดเบียน
อันนี้สำคัญนะ!
ตั้งใจที่จะไม่เบียดเบียน
ไม่เบียดเบียนใครบ้าง?
ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และไม่เบียดเบียนตนเอง

เวลาจะเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ย..
มีอะไรเกิดขึ้นมา(ในใจ)แล้วจึงเบียดเบียนผู้อื่น?
มีกิเลสต่างๆ ที่เกิดขึ้นในใจ
“กิเลส ๓ กอง”
กิเลส ๓ กอง มีอะไรบ้าง?
กองของราคะ กองของโทสะ กองของโมหะ
ที่ต้องบอกว่าเป็นกอง เพราะว่ามันมีลูกๆที่แยกแยะออกไปอีกเยอะ
ในระหว่างราคะ โมหะ โทสะ
เช่นโทสะ ก็มีเป็นโกรธ เป็นอาฆาต เป็นเคียดแค้น
เป็นความกังวลใจ ความขุ่นข้องหมองใจ
เหล่านี้อยู่ในกลุ่มของโทสะ
จึงเรียกว่าเป็นกอง กองของกิเลส

มีกิเลสเกิดขึ้นมา แล้วถ้าไม่รู้ทัน
มันจะไปเบียดเบียนคนอื่น
แสดง​ออกมา​เบียดเบียดไปในทางไหนบ้าง?
ไปฆ่าเขา ไปลักทรัพย์เขา ไปผิดกาเมฯ….

ธรรมบรรยายโดย
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

🌻🌻🌻
เรียบเรียงจากการแสดงธรรม ณ เรือนไทย วัดสังฆทาน 610721
ลิงค์วีดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=Bd8tX-spNSY&t=1506s
นาทีที่ 10.22-12.16

ถอดคำโดย อารยา สุวะมาตย์


อ่านบน Facebook