#ปฏิทินธรรม #เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ กำหนดการแสดงพระธรรมเทศนา พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล (สวนธรรมประสานสุข…

#ปฏิทินธรรม
#เดือนตุลาคม ๒๕๖๑
กำหนดการแสดงพระธรรมเทศนา
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
(สวนธรรมประสานสุข อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี)

😇วันเสาร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
บรรยายธรรม ณ #วัดป่าภูมาศ
ต.บ้านค่าย จ.ระยอง

(แผนที่ วัดป่าภูมาศ
https://goo.gl/maps/iKKJXpCXpuP2 )

😇วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
บรรยายธรรมในคอร์สปฏิบัติธรรม จัดโดย #กลุ่มกฟผ.
ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางปะกง ฉะเชิงเทรา

(แผนที่ ศูนย์ฝึกอบรม ฯ
https://maps.google.com/?cid=15684087429877608712&hl=th&gl=th )

😇วันอาทิตย์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
บรรยายธรรม ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
จัดโดย #ชมรมกัลยาณธรรม

(แผนที่ รพ.สมุทรปราการ
https://maps.google.com/?cid=6239654272961640631&hl=th&gl=th

😇วันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
บรรยายธรรม ในรายการ WBTV #วัดยานนาวา
๔๐ ถนน เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

(แผนที่ วัดยานนาวา https://goo.gl/maps/2bg7cRKjqZ32)

😇วันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
บรรยายธรรม ในคอร์สปฏิบัติธรรม กลต.

😇วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
บรรยายธรรม ณ ศาลาไตรสิกขา #บ้านจิตสบาย
พุทธมณฑลสาย ๒ ซ.สุขาภิบาลบางระมาด กรุงเทพฯ

( แผนที่ บ้านจิตสบาย https://goo.gl/maps/8p9PGTgvwE42)

สามารถติดตาม ‘ปฏิทินธรรม นิมฺมโล’ ได้ที่
https://nimmalo.com/calendar/


อ่านบน Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *