#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๔๐ 🤔🤔 #ถาม​ : อยาก​จะ​มี​พระ​สงฆ์​เป็น​สรณะ​ แต่​ติด​ตรง​สิ่ง​ที่​พระ​สงฆ์​ใน​ปัจจุบัน​นี้กำลัง​เป็น​…

#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๔๐
🤔🤔
#ถาม​ : อยาก​จะ​มี​พระ​สงฆ์​เป็น​สรณะ​ แต่​ติด​ตรง​สิ่ง​ที่​พระ​สงฆ์​ใน​ปัจจุบัน​นี้กำลัง​เป็น​ จึง​ยาก​นัก​ที่​จะ​ทำ​ใจ​ให้​นับถือ​เป็น​สรณะ​ได้​ เรา​ควร​วางใจ​อย่างไร​คะ?

#ตอบ​ : คำ​ว่า​ “​สงฆ์​” มี​หลาย​ความหมาย​นะ
ถ้า​ว่า​โดย​ศัพท์​ แปล​ว่า​ หมู่, ชุมนุม

ถ้า​ว่า​โดย​ความหมาย​จะ​มี​ ๒ ความหมาย

“​สงฆ์​” ความ​หมาย​แรก​ หมายถึง​ หมู่​สาวก​ของ​พระ​พุทธเจ้า​ เรียก​เต็ม​ว่า​ “สาวก​สงฆ์” ตาม​ที่​ปรากฏ​ใน​คำ​สวด​สังฆคุณ​ว่า​ “สุปฏิปนฺโน​ ภควโต​ สาวกสงฺโฆ…” เป็นต้น​ ซึ่ง​มี​คำ​แปล​ว่า​ สงฆ์​สาวก​ของ​พระ​ผู้​มี​พระ​ภาค​เจ้า​หมู่​ใด​ ผู้​ปฏิบัติ​ดี​แล้ว, ปฏิบัติ​ตรง​แล้ว, ปฏิบัติ​เพื่อ​รู้​ธรรม​เป็น​เครื่อง​ออก​จาก​ทุกข์​แล้ว, ปฏิบัติ​สมควร​แล้ว​ ประกอบ​ด้วย​คู่​บุคคล​ ๔​ คู่​ นับ​เรียง​เป็นราย​บุคคล​ก็​มี ๘ ได้แก่
– ท่าน​ผู้​ตั้ง​อยู่​ใน​โสดาปัตติมรรค​ และ​ท่าน​ผู้​ตั้ง​อยู่​ใน​โสดา​ปัตติ​ผล​ คู่​หนึ่ง
– ท่าน​ผู้​ตั้ง​อยู่​ใน​สกทาคามิมรรค​ และ​ท่าน​ผู้​ตั้ง​อยู่​ใน​สกทาคามิ​ผล​ คู่​หนึ่ง
– ท่าน​ผู้​ตั้ง​อยู่​ใน​อนาคา​มิมรรค​ และ​ท่าน​ผู้​ตั้ง​อยู่​ใน​อนาคา​มิผล​ คู่​หนึ่ง
– ท่าน​ผู้​ตั้ง​อยู่​ใน​อรหัต​ตมรรค​ และ​ท่าน​ผู้​ตั้ง​อยู่​ใน​อรหัต​ตผล​ คู่​หนึ่ง
รวม​เรียก​บุคคล​ ๔​ คู่​นี้​ว่า​ “อริยบุคคล”
คำ​ว่า​”สาวก​สงฆ์”นี้​ ก็​จึงเรียก​ได้​อีก​อย่างว่า​”อริยสงฆ์”

“​สงฆ์​” ความ​หมาย​ที่​ ๒​ หมายถึง​ หมู่​ภิกษุ​ตั้งแต่​ ๔​ รูป​ขึ้น​ไป​ ซึ่ง​สามารถ​ทำ​สังฆกรรม​ได้​ตาม​ที่​กำหนด​ไว้​ใน​พระ​วินัย
(ถ้า​หมู่​ภิกษุ​ ๒-๓​ รูป​ เรียกว่า​ “คณะ” ถ้า​ภิกษุ​รูป​เดียว​ เรียกว่า​ “บุคคล”)​

พระสงฆ์​ที่​โยม​ตะขิดตะขวง​ใจ​ที่จะนับถือ​เป็น​สรณะ​นั้น​น่าจะ​หมายถึง​ “สงฆ์” ใน​ความหมาย​ที่​ ๒​ ซึ่ง​ประกอบด้วย​ภิกษุ​ที่​ฝึกฝน​ปฏิบัติ​มาดี​แล้ว, ที่​กำลัง​ฝึกฝน​ปฏิบัติ​, ที่​เคย​ฝึกฝน​ปฏิบัติ​​เหมือนกัน​ แต่​ยัง​ฝึก​ไม่ได้​ที่​ และ​บัดนี้​ย่อหย่อน​ และ​สุดท้าย​คือ​พวกที่​ไม่​ยอม​ฝึกฝน​ปฎิบัติ​ ใน​บรรดา​ภิกษุ​เหล่านี้​ ผู้​ที่​เป็น​อริยบุคคล​เท่านั้น​จึง​จะ​เป็น​ “สงฆ์” ที่​เป็นสรณะ​ของ​ชาว​พุทธ

ที่​สำคัญ​คือ​ “สาวก​สงฆ์” ที่​เป็น​สรณะ​ของ​ชาว​พุทธ​นั้น​ ไม่​จำกัด​อยู่​แต่​ใน​หมู่​ภิกษุ​เท่านั้น​ ที่จริง..ไม่​ว่า​พุทธ​บริษัท​ท่าน​ใด​ก็​ตาม​ที่​ปฏิบัติตาม​คำ​สั่งสอน​ของ​พระ​พุทธเจ้า​จน​กระทั่ง​บรรลุ​มรรค​ผล​ เป็น​พระ​อริยบุคคล​แล้ว​ พุทธ​บริษัท​ท่าน​นั้น​ก็​นับ​ว่า​เป็น”สาวกสงฆ์”ด้วย​ แม้​ว่า​ท่าน​นั้น​จะ​ยัง​เป็น​อุบาสก​หรือ​อุบาสิกา​อยู่​ก็​ตาม

ฉะนั้น​ แทนที่จะ​ให้​ใจไป​ติด​อยู่​กับ​ความ​รังเกียจ​ภิกษุ​ผู้​ไม่​รัก​ดี​ ก็​ใช้​โอกาส​นี้มา​ฝึกฝน​ปฏิบัติ​พัฒนา​ตน​ตาม​พระ​ธรรม​คำ​สอน​ของ​พระ​พุทธ​องค์​ มา​ร่วม​รวม​เป็น​ “สาวก​สงฆ์” กัน​จะ​ไม่​ดีกว่า​หรือ?

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑


อ่านบน Facebook