วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๒ 💡💡💡 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๘๖ #ปัญญาจากการเห็นความจริง…

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๒
💡💡💡
พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๑๘๖

#ปัญญาจากการเห็นความจริง

การที่เราไม่รู้อะไรเลย
จะ(ทำให้)เป็นคนขวนขวายหาความรู้
เราไม่รู้ในแง่ที่ว่า..
วิธีทำอย่างไรจะพัฒนาจิตใจตัวเองให้ดีขึ้นกว่านี้
พอเรียนรู้วิธีแล้ว
ครูบาอาจารย์มาสอนแล้ว มีพระมาสอนแล้ว
หรือมีคนที่เขารู้กว่าเรามาบอก แนะวิธีแล้วว่า..
ควรจะ..รักษาศีล ไว้นะ!
ควรจะ..เจริญสติ นะ!
ควรจะ..เจริญสมาธิ ด้วย
ควรจะ..เจริญปัญญา ด้วย

วิธีทำ..ทำอย่างนี้!

วิธีทำจิตสงบคือ หาอารมณ์อะไรสักอย่างหนึ่งเอาไว้
แล้วให้จิตอยู่กับอารมณ์นั้น นิ่งๆ นานๆ จะได้ความสงบ
จิตที่เป็นความสงบนี่ ก็ยังไม่พอนะ!
จะให้เกิดปัญญา ก็ต้องเรียนรู้ความจริง
(ความจริง)ของรูปของนาม หรือ ของกายของใจ
จะรู้ความจริงของรูปของนาม ของกายของใจ
ว่ามันไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา
แง่ใดแง่หนึ่ง เรียกว่าเกิดปัญญา

อยู่ๆจะมาคิดเอาก็ไม่ได้
ต้องเห็นว่ามันไม่เที่ยง
เห็นว่ามันถูกบีบคั้น เป็นทุกข์
เห็นว่ามันทำงานเอง เป็นอนัตตา
จะเรียนรู้อย่างนี้ได้ ต้องรู้มัน

ฉะนั้นต้องเริ่มต้นด้วยสติขึ้นมาก่อน
มีสติรู้กาย รู้ใจ เห็นกาย เห็นใจแสดงความจริง
คือมันไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา
แง่ใดแง่หนึ่งตามที่จิตมันจะเข้าใจได้
อยู่ๆจะเกิดปัญญาขึ้นมาจากความคิดนั้น..เป็นไปไม่ได้!
ต้องเป็นปัญญาจากการมีสติ
เห็นรูปเห็นนาม แสดงไตรลักษณ์ให้ดู

รูปนามจะแสดงไตรลักษณ์ได้
ต่อเมื่ิอมีกุศลอีกตัวหนึ่งมาประกอบ
คือ ดูด้วยจิตที่มีกำลัง
มีสติเห็นสภาวะด้วยจิตที่มีกำลัง
จิตที่มีกำลังคือ มีสมาธิ(จิตตั้งมั่น)

ธรรมบรรยายโดย..
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

เรียบเรียงจากธรรมบรรยาย
เรื่อง ดูกันนาน ๆ
ณ บ้านจิตสบาย (611028)
ลิงค์คลิปวีดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=jP2eY8stM4A
(ช่วงเวลา 1.34.30-1.36.14)

ถอดคำโดย อารยา สุวะมาตย์


อ่านบน Facebook