#คลิปแสดงธรรม เรื่อง #จริต2 โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 🕊️🕊️ ในสติปัฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต และธรรม…

#คลิปแสดงธรรม เรื่อง #จริต2
โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
🕊️🕊️
ในสติปัฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต และธรรม
ไม่จำเป็นต้องชำนาญทั้ง ๔ ฐาน
เจริญเท่าที่ตัวเองถนัด
ก็ต้องมาดูว่าเราถนัดอะไร..?

่​คำ​สอน​ใน​พุทธ​ศาสนาจึงแบ่งคนเป็น ๒ จริต
แบบ ๑ รักสุข รักสบาย รักสวย รักงาม
เรียกว่า “ตัณหาจริต”
แบบ ๒ คนช่างคิด ช่างนึก ช่างแสดงความเห็น
เรียกว่า “ทิฏฐิจริต”

เรามาศึกษาฟังธรรมเพื่อเรียนรู้จริตตัวเอง
ได้ที่ลิงค์บรรยายธรรมเรื่อง #จริต2
https://youtu.be/W7msvNN1mRI
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑


อ่านบน Facebook