วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ วันพระ​ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ 🌿🌿🌿 พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๒๐๔ ระวัง!…

วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒
วันพระ​ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔
🌿🌿🌿
พระกฤช #ฝากคิด #ฝากคำ ๒๐๔

ระวัง! รักษาตน​ กับ​ รักษา​ผู้อื่น

พระพุทธเจ้าตรัสว่า…
ในการที่เราจะพัฒนาตัวเองให้เป็นประโยชน์เนี่ยนะ
ต้องคำนึงถึงประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน!
ก็คือทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน ต้องคำนึงถึงด้วยกันทั้งคู่

ระวังตน กับระหวังคนอื่น ต้องระวังไปด้วยกัน
จะระวังตน​ ก็เท่ากับ …ได้ระวังรักษาคนอื่นด้วย
ระวังรักษาคนอื่น ..ก็เท่ากับระวังรักษาตนด้วย ถ้าระวังถูก!

นึกออกไหม?
ถ้าเราระวังรักษาตนให้ปลอดภัย อย่างถูกต้องตามธรรม จะเท่ากับเป็นการระวังรักษาคนอื่นด้วย
ถ้าระวังรักษาคนอื่นอย่างถูกต้องตรงตามธรรม
ก็เท่ากับระวังรักษาตนด้วย

พระพุทธเจ้าตรัสว่า…
การระวังรักษาตน กับ​ การระวังรักษาผู้อื่น
จะชัดเจนก็ต่อเมื่อ มีธรรมะเข้ามากำกับ
ถ้าระวังรักษาคนอื่น ก็คือใช้ธรรมะในข้อ
มีศีล มีเมตตา มีความเอื้อเฟื้อ
คือระวังว่า การแสดงออกของตัวเอง ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น​ ด้วยการมีเมตตา มีกรุณา มีมุทิตา​
มีอุเบกขา ในบางวัน บางเวลา บางกาล
รวมทั้งการแสดงออกไป​ไม่เบียดเบียนคนอื่น
ด้วยการรักษาศีลเอาไว้
นี่คือระวังรักษาคนอื่น

นี่ในแง่มุมหนึ่งที่อาจารย์บอกกับลูกศิษย์(ว่าให้​ระวังรักษา​ผู้อื่น​ ตาม​เรื่อง​ใน​นิทาน)​

ในแง่มุมของลูกศิษย์ที่เข้าใจของลูกศิษย์​เอง(ว่า​ให้​ระวัง​รักษา​ตน​ ตาม​เรื่อง​ใน​นิทาน)​ ก็คือ
ระวังรักษาใจของตัวเอง
ใจของตัวเอง..ถ้าในแง่ของธรรมะ​ คือระวังไม่ให้ใจนี้ มีกิเลส
หรือถ้ามีกิเลสแล้ว..รู้ทัน
อย่าให้กิเลสนั้นมีอานุภาพแสดงออกมาทางกาย วาจา ใจ
ถ้าจะพูดง่ายๆคือ มีสติปัฎฐาน

(ข้อธรรมนี้พระอาจารย์ยกนิทานประกอบเรื่อง
ศิษย์-อาจารย์ กับ​ กายกรรมบนไม้ไผ่)

ธรรมบรรยายโดย
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

เรียบเรียงจากคลิปแสดงธรรม เรื่อง จริต 2
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
ลิงค์คลิปแสดงธรรม https://bit.ly/2FJ8He5
(ช่วงเวลา ๗:๕๔-๙:๕๘)

ถอดคำโดย : อารยา สุวะมาตย์


อ่านบน Facebook