#คลิปแสดงธรรม​ วันวิสาขบูชา ๒๕๖๒ ตอนที่ ๑ #โยงวิสาขบูชาไปหาพุทธประวัติ โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล…..

#คลิปแสดงธรรม​ วันวิสาขบูชา ๒๕๖๒
ตอนที่ ๑ #โยงวิสาขบูชาไปหาพุทธประวัติ
โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล..
💮💮💮
วันวิสาขบูชาเป็นวันที่สำคัญที่สุด
ถ้าจะบูชาพระพุทธเจ้าก็จะบูชาในวันนี้​
วันวิสาขบูชาสำคัญในแง่ของ ๓ เหตุการณ์
คือวันประสูติ วันตรัสรู้ วันปรินิพพาน

เมื่อเกริ่นความสำคัญแล้ว..พระอาจารย์โยงไปหาพุทธประวัติ
รับฟังท่านพาย้อนพุทธประวัติได้ที่ลิงค์วีดีโอนี้
http://yt3.piee.pw/GDV3Q

บรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
วันเพ็ญ ขึ้น​ ๑๕ ค่ำ เดือน ๖


อ่านบน Facebook