#คลิปแสดงธรรม #สรุปหลักการปฏิบัติ โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 🙏🙏🙏 การภาวนาเป็นการศึกษาการเข้าใจผิด…

#คลิปแสดงธรรม #สรุปหลักการปฏิบัติ
โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
🙏🙏🙏
การภาวนาเป็นการศึกษาการเข้าใจผิด
คือศึกษาชีวิตนี้ที่เข้าใจผิดว่าเป็นเรา
ขอบเขตการศึกษา จึงมีแค่เรื่องกาย กับเรื่องใจ

คลิปนี้พระอาจารย์จึงปูพื้นนักภาวนา ให้เข้าใจในเรื่องนี้

รับฟังคลิปแสดงธรรม “สรุปหลักการปฏิบัติ”
ที่ลิงค์ https://bit.ly/2SktUzU
148-620628 01.สรุปหลักการปฏิบัติ-คอร์สกองบุญสร้างอริยะ
เมื่อ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒


อ่านบน Facebook