#คลิปแสดงธรรม #นิทานนิมฺมโล เรื่อง #ทำอย่างไรให้ผู้หญิงเดินตาม โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 😃😃😃 …

#คลิปแสดงธรรม
#นิทานนิมฺมโล เรื่อง #ทำอย่างไรให้ผู้หญิงเดินตาม
โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
😃😃😃
คลิปนี้พระอาจารย์เล่านิทานสมัยพุทธกาลให้เด็กๆ ฟัง
มีพระรูปหนึ่งเห็นพระอีกรูปหนึ่งมีผู้หญิงเดินตามเข้าไปในกุฏิ
เถียงกันไปมา จนเรื่องไปถึงพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าท่านพิจารณาคดีในเรื่องนี้เช่นไร?
พระรูปไหนผิด?

ฟังจบแล้วพระอาจารย์ฝากข้อคิดไว้ตอนนึงว่า..
“เวลามีเรื่องกัน เขาว่าเรามานะ!
ให้ใจเย็นไว้ก่อนอย่าหาเรื่องอีก
แสดงว่าที่เราถูกหาเรื่องเรามีเหตุ(กรรมเก่า)มาก่อน
ถ้าเราอาศัยความโกรธโต้ตอบกลับ เราจะสร้างเหตุ(กรรม)ใหม่”

ยังมีนิทานอีก 2-3 เรื่อง จากคอรส์ครอบครัวอบอุ่น
รับฟังได้ที่ลิงค์ 146.620623 https://bit.ly/2YzlB4K


อ่านบน Facebook