#คลิปแสดงธรรม เรื่อง #(ธรรมะคือ)เรื่องของเรา โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 🌺🌺🌺 เรื่องที่ควรจะมารู้ก็คือ…

#คลิปแสดงธรรม เรื่อง #(ธรรมะคือ)เรื่องของเรา
โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
🌺🌺🌺
เรื่องที่ควรจะมารู้ก็คือ “รู้เรื่องของเรา”
แล้วถ้ารู้เรื่องของเรา จนแจ่มแจ้งระดับหนึ่ง
เข้าใจว่ากายนี้-ใจนี้ไม่ใช่เรา
ก็เรียกว่า “รู้ธรรม”
“มีดวงตาเห็นธรรม”
ธรรมะจึงอยู่ที่เรานี่แหละ

มาเรียนรู้เรื่องของเรา ที่กายและใจเรานี้
ได้ที่ลิงค์ไฟล์เสียง 143-620713 01
https://bit.ly/2yWp2rQ

แล้วต่อจากนั้นมาหัดดูจิตจากบทสวดมนต์
ได้ที่ลิงค์ไฟล์เสียง 142-620713 02
https://bit.ly/33BBw6d

ธรรมบรรยาย ณ บ้านคุณหญิงลมุลศรี
เมื่อ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒


อ่านบน Facebook