#เชิญฟังธรรม #ประชาสัมพันธ์ อบรมภาวนา อาทิตย์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคล กรุงเทพ รายละเอียดอ่านจากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์Photos from Nimmalo.com’s post

อ่านต่อ