#เชิญฟังธรรม วันจันทร์นี้ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๓๐ น. ขอเรียนเชิญไปฟังธรรม ณ ลานปฏิบัติธรรม วัดสังฆทาน นนทบุรี แสดงธรรมโดย พระอาจารย์กฤช นิมมฺโล แผนที่ วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี https://maps.google.com/maps?q=13.823627%2C100.493177)

อ่านต่อ