#คลิปแสดงธรรม #โรคระบาดในสมัยพุทธกาล โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 😷😷😷 ไวรัส(โคโรนา)ที่ร่างกายมนุษย์ยังไม่รู้จัก เมื่อยังไม่รู้จัก..ก็ยังไม่มีแอนตี้บอดี้ ยังไม่มีภูมิคุ้มกัน เนื่องจากมันเป็นสายพันธุ์ใหม่ พูดในแง่นี้ก็คือ..จะโยงมาถึงการปฏิบัติธรรม กิเลสตัวที่เราไม่รู้จัก มันจะครอบงำใจ แต่ถ้าเคยเห็นแล้ว เหมือนมีภูมิคุ้มกัน ไม่ใช่ว่ากิเลสตัวนั้นจะไม่เกิดอีก หรือว่ามันจะหายไปเลย แต่จะรู้ทันเร็วขึ้น! กิจนิมนต์ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รับฟังพระอาจารย์เล่านิทานโรคระบาดในสมัยพุทธกาล ที่ลิงค์ไฟล์เสียง https://bit.ly/2uq6CRo (นาทีที่ ๒๙.๐๖…)

อ่านต่อ