นิมฺมโล.คอม ขอประกาศยกเลิกการแสดงธรรม โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ตาม #ปฏิทินธรรม เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เนื่องจากมีการขยายระยะเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน โดยคำนึงถึงเหตุผลด้านสาธารณสุข ต่อสถานการณ์โควิด ๑๙ ระหว่างนี้พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ได้เมตตาแสดงธรรมผ่านคลิปวีดีโอ ณ สวนธรรมประสานสุข ศรีราชา โดยท่านได้ยกข้อความในพระคัมภีร์ พร้อมให้ข้อคิด ข้อธรรม เพื่อสาธุชนทั้งหลายจะได้ศึกษาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติพัฒนาตน และต่อสังคมต่อไปค่ะ ท่านสามารถศึกษาธรรมผ่านคลิปการแสดงธรรม รวมทั้งเสียงอ่านหนังสือต่างๆ ได้ที่ นิมฺมโล.คอม และ นิมฺมโลเพจ https://nimmalo.com ขอให้ทุกท่านมีความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปค่ะ แอดมิน นิมฺมโลเพจ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

อ่านต่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *