#คลิปแสดงธรรม #เมตตาธรรม โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 🌺🌺🌺 คำว่า “เมตตา” ทุกคนรู้จัก แต่ “สมบัติของเมตตา” “วิบัติของเมตตา” เป็นอย่างไร หากใจเรามีวิบัติของเมตตา จะเกิดผลเช่นไร? ถ้าเมตตายังมีขอบเขต เมตตานั้นก็ยังไม่สมบูรณ์ ความสมบูรณ์ของเมตตา จึงควรจะแผ่ออกไปแบบไม่มีประมาณ พระอาจารย์จึงเล่านิทานว่า โจรให้เจ้าอาวาสเลือกพระมาให้เชือดคอ ๑ รูป ท่านถามว่า..เจ้าอาวาสจะส่งใครไปให้โจรเชือดคอ? แล้วคำตอบควรจะเป็นใคร? เมื่อฟังคลิปนี้จบ เราจะยังได้รู้จักศัตรูของเมตตา เพื่อเช็คได้ว่าเรามีเมตตาที่ถูกต้องกันหรือยัง! https://youtu.be/ci7ILQgxiRU ธรรมบรรยายเรื่อง “เมตตาธรรม” เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 10 กรกฎาคม 2563

อ่านต่อ