แนะนำคลิปแสดงธรรม

#คลิปแสดงธรรม #ล้างมือด้วยความมีสติ โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 👋👋👋 ล้างมือด้วยความมีสติ เดี๋ยวนี้ยุคนี้ต้องล้างให้ได้ ๒๐ วินาที และไม่ใช่ล้างน้ำเปล่านะ ต้องมีสบู่ด้วย ถูมือไปให้ได้ ๒๐ วินาที และทุกครั้งที่ถูสบู่ให้ได้ ๒๐ วินาทีเนี่ย เราก็เหมือนได้เจริญสติกับการเคลื่อนไหวกายของเราไปด้วย มีข้อเสนอนิดหนึ่ง คือบางคนให้ร้องเพลงไปด้วย(เช่นเพลงช้าง)ในขณะที่ล้างมือเพื่อแทนการจับเวลา จบเพลงก็ได้ประมาณ ๒๐ วินาที ทีนี้ถ้าเป็นนักบวชเนี่ย เช่น พระล้างมือแล้วร้องเพลงช้างช้างช้างช้างช้าง... ก็คงไม่เหมาะเท่าไหร่ ในฐานะที่ว่า ถ้าใครเป็นนักบวช หรือใครถือศีล ๘ แล้วไม่รู้ว่าจะให้ล้างมืออย่างไรแล้วให้มันครบ ๒๐ วินาที โดยที่ไม่ต้องร้องเพลง ก็ขอเสนอว่าให้สวดบท “รัตนสูตร” “บทรัตนสูตร” ที่เราสวดกัน บทแรกเลย บทขึ้นต้นเป็นการสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้า... ลองจับเวลาซิว่าได้ ๒๐ วินาทีไหม?..คงจะพอดี ๆ ประมาณ ๒๐ วินาที ทีนี้เวลาล้างมือให้ทำอย่างนี้ สมมติว่ามีสบู่แล้วนะ ได้สบู่มาแล้วก็เริ่ม (พระอาจารย์ทำท่าล้างมือประกอบ) ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา (ให้อุ้งมือประกบกัน แล้วถูฝ่ามือและซอกนิ้วด้านหน้าทั้ง ๒ ข้าง) สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง (ใช้อุ้งมือขวาถูที่ข้อมือซ้าย แล้วสลับมาทำแบบเดียวกันทั้ง ๒ ข้าง) นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ (ใช้อุ้งมือขวาถูที่หลังมือซ้าย แล้วสลับมาทำแบบเดียวกันทั้ง ๒ ข้าง) อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง (ใช้อุ้งมือขวามาล้างที่นิ้วโป้งซ้าย แล้วสลับมาทำแบบเดียวกันทั้ง ๒ ข้าง) เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ (ทำความสะอาดเล็บมือขวาด้วยอุ้งมือซ้าย แล้วสลับมาทำแบบเดียวกันทั้ง ๒ ข้าง) ...แล้วก็ล้างน้ำ ก็เรียบร้อย นี่ ล้างมือ ๒๐ วินาที ได้ล้างมือด้วย ได้สวดมนต์ด้วย ได้เจริญสติด้วย รู้ทันว่าร่างกายกำลังเคลื่อนไหวในท่าไหน แล้วมันเป็นเซ็ต (set) ว่าบทนี้ถึงคำนี้..ทำท่านี้ ถึงคำนี้..ทำท่านี้ จะรู้สึกว่ามันมีท่าทางประกอบในการสวดมนต์ครั้งนี้ เราได้ทำความสะอาดมือด้วย เราได้เจริญพุทธมนต์ด้วย แล้วเราได้เจริญสติด้วย ก็เรียกว่าได้ทรงคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ และได้ปฏิบัติเจริญสติของเราเอง แล้วก็ได้รักษาอนามัยด้วย ก็ลองเอาไปใช้ดู นี่คือเรียกว่าเข้าห้องน้ำแล้วเจริญสติ ล้างมือก็เจริญสติด้วย สามารถสวดมนต์นี้ในห้องน้ำก็ได้ แต่การสวดมนต์เนี่ยไม่ใช่ว่ามาเชิญเทวดามา เป็นการสวดมนต์เพื่อทบทวนพระสูตร เพื่อที่จะเจริญสติ แล้วก็เป็นการช่วยว่าทำให้การล้างมือของเราครบ ๒๐ วินาที โดยที่ไม่ต้องเดาเอาเองว่า “เวลาคงครบแล้วมั้ง?” ..ลองนำไปทำดูนะ พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล เรียบเรียงจากรายการธรรมะสว่างใจ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (ช่วงที่ ๑) ลิงค์รายการ วิธีล้างมืออย่างมีสติ https://youtu.be/RN1l8oLuzSE?t=2019 (นาทีที่ 33.40-37.54) 25630819-ธรรมะสว่างใจ1 โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโลyoutu.be25630819-ธรรมะสว่างใจ1โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล สอนให้ มีสติ รู้กายรู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วย จิตที่ตั้งมั่นและเ...

#คลิปแสดงธรรม #ล้างมือด้วยความมีสติ โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 👋👋👋 ล้างมือด้วยความมีสติ เดี๋ยวนี้ยุคนี้ต้องล้างให้ได้ ๒๐ วินาที และไม่ใช่ล้างน้ำเปล่านะ ต้องมีสบู่ด้วย ถูมือไปให้ได้ ๒๐ วินาที และทุกครั้งที่ถูสบู่ให้ได้ ๒๐ วินาทีเนี่ย เราก็เหมือนได้เจริญสติกับการเคลื่อนไหวกายของเราไปด้วย มีข้อเสนอนิดหนึ่ง คือบางคนให้ร้องเพลงไปด้วย(เช่นเพลงช้าง)ในขณะที่ล้างมือเพื่อแทนการจับเวลา จบเพลงก็ได้ประมาณ ๒๐ วินาที ทีนี้ถ้าเป็นนักบวชเนี่ย เช่น พระล้างมือแล้วร้องเพลงช้างช้างช้างช้างช้าง… ก็คงไม่เหมาะเท่าไหร่ ในฐานะที่ว่า ถ้าใครเป็นนักบวช หรือใครถือศีล ๘ แล้วไม่รู้ว่าจะให้ล้างมืออย่างไรแล้วให้มันครบ ๒๐ วินาที โดยที่ไม่ต้องร้องเพลง ก็ขอเสนอว่าให้สวดบท “รัตนสูตร” “บทรัตนสูตร” ที่เราสวดกัน บทแรกเลย บทขึ้นต้นเป็นการสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้า… ลองจับเวลาซิว่าได้ ๒๐ วินาทีไหม?..คงจะพอดี ๆ ประมาณ ๒๐ วินาที ทีนี้เวลาล้างมือให้ทำอย่างนี้ สมมติว่ามีสบู่แล้วนะ ได้สบู่มาแล้วก็เริ่ม (พระอาจารย์ทำท่าล้างมือประกอบ) ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา (ให้อุ้งมือประกบกัน แล้วถูฝ่ามือและซอกนิ้วด้านหน้าทั้ง ๒ ข้าง) สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง (ใช้อุ้งมือขวาถูที่ข้อมือซ้าย แล้วสลับมาทำแบบเดียวกันทั้ง ๒ ข้าง) นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ (ใช้อุ้งมือขวาถูที่หลังมือซ้าย แล้วสลับมาทำแบบเดียวกันทั้ง ๒ ข้าง) อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง (ใช้อุ้งมือขวามาล้างที่นิ้วโป้งซ้าย แล้วสลับมาทำแบบเดียวกันทั้ง ๒ ข้าง) เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุฯ (ทำความสะอาดเล็บมือขวาด้วยอุ้งมือซ้าย แล้วสลับมาทำแบบเดียวกันทั้ง ๒ ข้าง) …แล้วก็ล้างน้ำ ก็เรียบร้อย นี่ ล้างมือ ๒๐ วินาที ได้ล้างมือด้วย ได้สวดมนต์ด้วย ได้เจริญสติด้วย รู้ทันว่าร่างกายกำลังเคลื่อนไหวในท่าไหน แล้วมันเป็นเซ็ต (set) ว่าบทนี้ถึงคำนี้..ทำท่านี้ ถึงคำนี้..ทำท่านี้ จะรู้สึกว่ามันมีท่าทางประกอบในการสวดมนต์ครั้งนี้ เราได้ทำความสะอาดมือด้วย เราได้เจริญพุทธมนต์ด้วย แล้วเราได้เจริญสติด้วย ก็เรียกว่าได้ทรงคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ และได้ปฏิบัติเจริญสติของเราเอง แล้วก็ได้รักษาอนามัยด้วย ก็ลองเอาไปใช้ดู นี่คือเรียกว่าเข้าห้องน้ำแล้วเจริญสติ ล้างมือก็เจริญสติด้วย สามารถสวดมนต์นี้ในห้องน้ำก็ได้ แต่การสวดมนต์เนี่ยไม่ใช่ว่ามาเชิญเทวดามา เป็นการสวดมนต์เพื่อทบทวนพระสูตร เพื่อที่จะเจริญสติ แล้วก็เป็นการช่วยว่าทำให้การล้างมือของเราครบ ๒๐ วินาที โดยที่ไม่ต้องเดาเอาเองว่า “เวลาคงครบแล้วมั้ง?” ..ลองนำไปทำดูนะ พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล เรียบเรียงจากรายการธรรมะสว่างใจ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (ช่วงที่ ๑) ลิงค์รายการ วิธีล้างมืออย่างมีสติ https://youtu.be/RN1l8oLuzSE?t=2019 (นาทีที่ 33.40-37.54) 25630819-ธรรมะสว่างใจ1 โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโลyoutu.be25630819-ธรรมะสว่างใจ1โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล สอนให้ มีสติ รู้กายรู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วย จิตที่ตั้งมั่นและเ…

#คลิปแสดงธรรม #เราจะตายกันจริง ๆ หรือ? #มรณานุสติ โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 🍂🍂🍂🍂 คนเราไม่อยากพูดถึงความแก่..แล้วก็ไม่อยากให้ใครพูดว่าเราแก่ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ให้ระลึกถึงบ่อย ๆ เพราะ.. มันมาแน่ ๆ ...!! ถ้าเราภาวนายังไม่มั่นใจว่าจะเป็นพระอรหันต์ จะต้องเกิดอีก! จะต้องเกิดดีขึ้น ดีกว่านี้ มีความพรั่งพร้อมสมบูรณ์ดีกว่านี้ ก็จะต้องเตรียมพร้อม..เตรียมตัวในเรื่องใดบ้าง? รับฟังธรรมะ #มรณานุสติ จากคลิปวีดีโอ https://youtu.be/LOPxh-KLdUU การบรรยายทางไกล เรื่อง "เราจะตายกันจริงๆ หรือ?" บันทึกรายการด้วยระบบ MS Meeting เมื่อ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 630729 เราจะตายกันจริงๆ หรือ มรณานุสติ พระอาจารย์กฤช นิมฺมโลyoutu.be630729 เราจะตายกันจริงๆ หรือ โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล สอนให้ มีสติ รู้กายรู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วย จิตที่ตั้ง....

#คลิปแสดงธรรม #เราจะตายกันจริง ๆ หรือ? #มรณานุสติ โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 🍂🍂🍂🍂 คนเราไม่อยากพูดถึงความแก่..แล้วก็ไม่อยากให้ใครพูดว่าเราแก่ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ให้ระลึกถึงบ่อย ๆ เพราะ.. มันมาแน่ ๆ …!! ถ้าเราภาวนายังไม่มั่นใจว่าจะเป็นพระอรหันต์ จะต้องเกิดอีก! จะต้องเกิดดีขึ้น ดีกว่านี้ มีความพรั่งพร้อมสมบูรณ์ดีกว่านี้ ก็จะต้องเตรียมพร้อม..เตรียมตัวในเรื่องใดบ้าง? รับฟังธรรมะ #มรณานุสติ จากคลิปวีดีโอ https://youtu.be/LOPxh-KLdUU การบรรยายทางไกล เรื่อง “เราจะตายกันจริงๆ หรือ?” บันทึกรายการด้วยระบบ MS Meeting เมื่อ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 630729 เราจะตายกันจริงๆ หรือ มรณานุสติ พระอาจารย์กฤช นิมฺมโลyoutu.be630729 เราจะตายกันจริงๆ หรือ โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล สอนให้ มีสติ รู้กายรู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วย จิตที่ตั้ง….

#คลิปแสดงธรรม #เมตตาธรรม โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 🌺🌺🌺 คำว่า "เมตตา" ทุกคนรู้จัก แต่ "สมบัติของเมตตา" "วิบัติของเมตตา" เป็นอย่างไร หากใจเรามีวิบัติของเมตตา จะเกิดผลเช่นไร? ถ้าเมตตายังมีขอบเขต เมตตานั้นก็ยังไม่สมบูรณ์ ความสมบูรณ์ของเมตตา จึงควรจะแผ่ออกไปแบบไม่มีประมาณ พระอาจารย์จึงเล่านิทานว่า โจรให้เจ้าอาวาสเลือกพระมาให้เชือดคอ ๑ รูป ท่านถามว่า..เจ้าอาวาสจะส่งใครไปให้โจรเชือดคอ? แล้วคำตอบควรจะเป็นใคร? เมื่อฟังคลิปนี้จบ เราจะยังได้รู้จักศัตรูของเมตตา เพื่อเช็คได้ว่าเรามีเมตตาที่ถูกต้องกันหรือยัง! https://youtu.be/ci7ILQgxiRU ธรรมบรรยายเรื่อง "เมตตาธรรม" เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 10 กรกฎาคม 2563

#คลิปแสดงธรรม #เมตตาธรรม โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 🌺🌺🌺 คำว่า “เมตตา” ทุกคนรู้จัก แต่ “สมบัติของเมตตา” “วิบัติของเมตตา” เป็นอย่างไร หากใจเรามีวิบัติของเมตตา จะเกิดผลเช่นไร? ถ้าเมตตายังมีขอบเขต เมตตานั้นก็ยังไม่สมบูรณ์ ความสมบูรณ์ของเมตตา จึงควรจะแผ่ออกไปแบบไม่มีประมาณ พระอาจารย์จึงเล่านิทานว่า โจรให้เจ้าอาวาสเลือกพระมาให้เชือดคอ ๑ รูป ท่านถามว่า..เจ้าอาวาสจะส่งใครไปให้โจรเชือดคอ? แล้วคำตอบควรจะเป็นใคร? เมื่อฟังคลิปนี้จบ เราจะยังได้รู้จักศัตรูของเมตตา เพื่อเช็คได้ว่าเรามีเมตตาที่ถูกต้องกันหรือยัง! https://youtu.be/ci7ILQgxiRU ธรรมบรรยายเรื่อง “เมตตาธรรม” เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 10 กรกฎาคม 2563

“ยํ กิญฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺติ” (ยัง กิญจิ สมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะ ธัมมันติ) #คลิปแสดงธรรม #อาสาฬหบูชา #สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร โดย: พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 🙏🙏🙏 ธัมมจักกัปปวัตนสูตร เป็นการบรรยายธรรมครั้งแรก ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อปัฯจวัคคีย์ ทั้ง ๕ พระอาจารย์ได้นำคำสอนมาขยาย จุดที่สำคัญคือ ● ทรงแสดงทางที่ผิด ๒ ด้าน ● ทางแสดงทางสายกลาง คือ มรรคมีองค์ ๘ ● ทรงแสดงคำสอนสำคัญ คือ อริยสัจ ๔ เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจบ โกณฑัญญะ ได้เข้าใจธรรมว่า “ยํ กิญฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺติ” (ยัง กิญจิ สะมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะ ธัมมันติ) "สิ่งใดเกิดขึ้น สิ่งนั้นดับไป เป็นธรรมดา" วันอาสาฬหบูชา จึงเป็นวันที่มีพระรัตนตรัย ครบ ๓ ประการ รับชมและฟังที่ลิงค์คลิปวีดีโอ https://youtu.be/ndipWIp70DY บันทึกเมื่อ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วันอาสาฬหบูชา ณ สวนธรรมประสานสุข บ้านโค้งดารา ศรีราชา 20200705-อาสาฬหบูชา-2563 โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโลyoutu.beอาสาฬหบูชา-2563 โ โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล สอนให้ มีสติ รู้กายรู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วย จิตที่ตั้งมั่นและเป็...

“ยํ กิญฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺติ” (ยัง กิญจิ สมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะ ธัมมันติ) #คลิปแสดงธรรม #อาสาฬหบูชา #สวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร โดย: พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 🙏🙏🙏 ธัมมจักกัปปวัตนสูตร เป็นการบรรยายธรรมครั้งแรก ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อปัฯจวัคคีย์ ทั้ง ๕ พระอาจารย์ได้นำคำสอนมาขยาย จุดที่สำคัญคือ ● ทรงแสดงทางที่ผิด ๒ ด้าน ● ทางแสดงทางสายกลาง คือ มรรคมีองค์ ๘ ● ทรงแสดงคำสอนสำคัญ คือ อริยสัจ ๔ เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจบ โกณฑัญญะ ได้เข้าใจธรรมว่า “ยํ กิญฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺติ” (ยัง กิญจิ สะมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะ ธัมมันติ) “สิ่งใดเกิดขึ้น สิ่งนั้นดับไป เป็นธรรมดา” วันอาสาฬหบูชา จึงเป็นวันที่มีพระรัตนตรัย ครบ ๓ ประการ รับชมและฟังที่ลิงค์คลิปวีดีโอ https://youtu.be/ndipWIp70DY บันทึกเมื่อ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วันอาสาฬหบูชา ณ สวนธรรมประสานสุข บ้านโค้งดารา ศรีราชา 20200705-อาสาฬหบูชา-2563 โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโลyoutu.beอาสาฬหบูชา-2563 โ โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล สอนให้ มีสติ รู้กายรู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วย จิตที่ตั้งมั่นและเป็…

#คลิปแสดงธรรม #ชุดคัมภีร์ธรรมะในสวนธรรม ตอน: #ตัวห่างไกลใจใกล้พระ โดย: พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 📚📚📚 คลิปนี้พระอาจารย์ยกพระสูตร #สังฆาฏิสูตร เพื่อให้ข้อคิด ข้อธรรมว่า.. "...ตอนนี้เว้นระยะทางสังคมก็จริง (Social Distancing ) แต่ไม่ได้เว้นระยะระหว่างธรรมะเลย เพราะธรรมะอยู่ที่กาย ที่ใจของเรานี้.... ไม่ละเลยกับการเรียนรู้ ความจริงของกายและใจ ถ้าเราเรียนรู้อย่างนี้ไป ก็ชื่อว่า ไม่ห่างไกลพระพุทธองค์ ไม่ห่างไกลจากพระธรรม และไม่ห่างไกลจากพระสงฆ์ ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของเรา..." 📚📚📚 อ้างอิง : สังฆาฏิสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต ลิงค์ชุดคัมภีร์ธรรมมะในสวนธรรม ตอน " ตัวห่างไกล ใจใกล้พระ" https://youtu.be/NHHFHLj5Wno ณ สวนธรรมประสานสุข ศรีราชา ๘ เมษายน ๒๕๖๓ 20200408-ตัวห่างไกล ใจใกล้พระ โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโลyoutu.be20200408-ตัวห่างไกล ใจใกล้พระ โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล สอนให้ มีสติ รู้กายรู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วย จิตที่ตั้ง.....

#คลิปแสดงธรรม #ชุดคัมภีร์ธรรมะในสวนธรรม ตอน: #ตัวห่างไกลใจใกล้พระ โดย: พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 📚📚📚 คลิปนี้พระอาจารย์ยกพระสูตร #สังฆาฏิสูตร เพื่อให้ข้อคิด ข้อธรรมว่า.. “…ตอนนี้เว้นระยะทางสังคมก็จริง (Social Distancing ) แต่ไม่ได้เว้นระยะระหว่างธรรมะเลย เพราะธรรมะอยู่ที่กาย ที่ใจของเรานี้…. ไม่ละเลยกับการเรียนรู้ ความจริงของกายและใจ ถ้าเราเรียนรู้อย่างนี้ไป ก็ชื่อว่า ไม่ห่างไกลพระพุทธองค์ ไม่ห่างไกลจากพระธรรม และไม่ห่างไกลจากพระสงฆ์ ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของเรา…” 📚📚📚 อ้างอิง : สังฆาฏิสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต ลิงค์ชุดคัมภีร์ธรรมมะในสวนธรรม ตอน ” ตัวห่างไกล ใจใกล้พระ” https://youtu.be/NHHFHLj5Wno ณ สวนธรรมประสานสุข ศรีราชา ๘ เมษายน ๒๕๖๓ 20200408-ตัวห่างไกล ใจใกล้พระ โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโลyoutu.be20200408-ตัวห่างไกล ใจใกล้พระ โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล สอนให้ มีสติ รู้กายรู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วย จิตที่ตั้ง…..

#คลิปแสดงธรรม เรื่อง #แค่รู้ โดย..พระอาจารยกฤช นิมฺมโล 👼👼👼 ครูบาอาจารย์แต่ละท่าน ผ่านการภาวนามาไม่เหมือนกัน ใช้กรรมฐานต่างกัน แต่สอนเรื่องเดียวกันคือ "มีสติรู้จิต" แต่ละท่านจะใช้ภาษาบอกยังไง..ให้เราเข้าใจ? เราเข้าใจคำไหน..ก็เอาคำนั้นแหละ! แค่รู้..รู้ที่ปลอดภัย แล้วเห็นผลชัดที่สุด คือรู้อะไร? ฟังคำตอบนี้ได้ที่คลิปลิงค์วีดีโอ 63-01-11 แค่รู้ https://youtu.be/jbhixCmMaZU #คอรส์กองบุญสร้างอาริยะ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ 630111-แค่รู้ ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโลyoutu.be630111-แค่รู้ ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล สอนให้ มีสติ รู้กายรู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วย จิตที่ตั้งมั่น.....

#คลิปแสดงธรรม เรื่อง #แค่รู้ โดย..พระอาจารยกฤช นิมฺมโล 👼👼👼 ครูบาอาจารย์แต่ละท่าน ผ่านการภาวนามาไม่เหมือนกัน ใช้กรรมฐานต่างกัน แต่สอนเรื่องเดียวกันคือ “มีสติรู้จิต” แต่ละท่านจะใช้ภาษาบอกยังไง..ให้เราเข้าใจ? เราเข้าใจคำไหน..ก็เอาคำนั้นแหละ! แค่รู้..รู้ที่ปลอดภัย แล้วเห็นผลชัดที่สุด คือรู้อะไร? ฟังคำตอบนี้ได้ที่คลิปลิงค์วีดีโอ 63-01-11 แค่รู้ https://youtu.be/jbhixCmMaZU #คอรส์กองบุญสร้างอาริยะ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ 630111-แค่รู้ ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโลyoutu.be630111-แค่รู้ ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล สอนให้ มีสติ รู้กายรู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วย จิตที่ตั้งมั่น…..