เพื่อนช่วยทำ

วิเวก – เรากำลังรู้ หรือเรากำลังเป็น

(6 นาที) วิเวก – เรากำลังรู้ หรือเรากำลังเป็น

พระกฤช ฝากเยี่ยมไข้เจมส์

พระกฤช ฝากเยี่ยมไข้เจมส์

ฟังเรื่องสภาวะของพระอรหันต์

(2 นาที) ฟังเรื่องสภาวะของพระอรหันต์

อนันตริยกรรม กับพระอรหันต์

(2 นาที) อนันตริยกรรม กับพระอรหันต์

เมื่อครั้งพระพุทธเจ้า จะทรงประกาศสัจธรรม

(6 นาที) เมื่อครั้งพระพุทธเจ้า จะทรงประกาศสัจธรรม

เพราะ..ฝูงชนกำเนิดคล้ายคลึงกัน

(12 นาที) เพราะ..ฝูงชนกำเนิดคล้ายคลึงกัน