ยินดีต้อนรับเข้าสู่ นิมฺมโล.คอม

วันทำงาน…

ถ้าคนเราตั้งเป้าหมายในชีวิตถูกต้อง
วันทำงาน…ก็คือการทำงานเพื่อคนอื่นและเพื่อตนเอง
เพื่อคนอื่น…คือช่วยแก้ปัญหาให้กับชาวโลก
และเพื่อตนเอง… คือ การสร้างบารมี
คนที่จะคิดว่า งานนั้นคือการสร้างบารมี คือ…พอใจในผลของงานแท้ๆ
แต่ถ้าคนไม่คิดถึงตรงนี้ คิดแค่ว่า..ทำงานเพื่อเงินอย่างเดียวนี่นะ
จะเห็นว่า..วันทำงานเป็นวันที่ทรมาน วันหยุดคือวันที่เราได้สุขสบาย..เพราะไม่อยากทำ
การงาน…เป็นเรื่องที่ไม่อยากทำแต่จำเป็นต้องทำ เพราะต้องการเงิน
ทำให้ระหว่างทำงาน เป็นระหว่างเวลาที่ทุกข์ทรมาน ขัดแย้งในใจ
ขัดแย้งใจตัวเองไม่พอ ขัดแย้งกับคนอื่นต่อไปอีก
แต่ถ้าเรามองงาน มองธรรมชาติงานตามผลของงานแท้ๆ…
ตั้งเป้าหมายให้ถูก มองงานให้ถูกต้อง
ผลของงานเป็นอย่างไร…ให้พอใจในผลของงานจริงๆ
ผลของงาน…งานทำสำเร็จเป็นอย่างไร ยิ่งพอใจเท่านั้น
ให้ดีใจว่ามีงานทำ
งานหนัก…แสดงว่ามีงานทำอยู่
ยังมีเรี่ยวแรงทำงานได้…ให้ทำไป
เพราะงานที่เราทำนั้นเป็นการสร้างบารมี
ถ้าตั้ง “เป้าหมาย” อย่างนี้นะ จะไม่ท้อถอย ไม่ท้อแท้ในการทำงาน
จะยินดีเวลาเห็นมีคนทุกข์เข้ามา จะยินดีเข้าไปช่วยเหลือ
เพราะเราต้องการจะปลดทุกข์ให้เขา

ธรรมบรรยาย
โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
ณ สวนธรรม ศรีปทุม จ.ปทุมธานี
30 สิงหาคม 2556

no_me
dentalmap

tanichacalendar

คลิปวิดีโอแนะนำ

สุขสงบดี กับดักของนักภาวนา ประสบการณ์ตรงของท่านพระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 28 ก.ย. 57 บ้านจิตสบาย


หนังสือแนะนำ

หนังสือเกมชีวิต

ศีล สติ สมาธิ ปัญญา สามัคคีกันเมื่อไหร่
ใจมันจะฉลาด..ทิ้งเกมนี้ไปเอง ทิ้งไปอย่างมีความสุข ไม่เสียดายอาลัยอาวรณ์เลยนะ

อย่างน้อย..ขั้นแรกจะรู้เลยว่า คำที่ว่าจะ “ล้มกระดาน” น่ะ
เอาเข้าจริงแล้วก็ไม่ค่อยตรงเท่าไรหรอก

ชีวิตก็ยังมี..เกมก็ยังอยู่…แต่ไม่มี”เรา” เป็นผู้เล่นเกมอีกเลย..ต่างหาก

ที่ประหลาดกว่านั้นก็คือ ไม่ได้มี “ใคร” สร้างเกมนี้ขึ้นมา
มีแต่ธรรมทั้งหลายล้วนๆ เป็นไป!!

-พระกฤช นิมฺมโล


แผ่น CD ธรรมะล่าสุด