รู้จักเว็บนิมฺมโล

ประวัติพระอาจารย์กฤช  นิมฺมโล

นามเดิม กฤช น้อยใจบุญ เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ ที่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
บิดา – มารดา : นายธรรมนูญ – นางกาญจนา น้อยใจบุญ
มีพี่ ๓ คน เป็นน้องคนสุดท้อง

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทำงานทางโลกอยู่ ๓ ปี

อุปสมบท เมื่อ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ที่วัดสังฆทาน ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
พระราชกิตติโมลี (ปัจจุบันคือ พระธรรมกิตติมุนี อดีตเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี) เป็นพระอุปัชฌาย์

สอบได้นักธรรม ชั้นเอก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ พำนักอยู่ที่ สวนธรรมประสานสุข อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

งานเผยแผ่ธรรม

แผนที่สวนธรรมประสานสุข
13295236_10153408443757127_1978435260_n

ประกาศจากสวนธรรมประสานสุข

เพื่อเป็นการถนอมธาตุขันธ์ครูบาอาจารย์ จึงขอความกรุณา ญาติโยมที่ประสงค์จะเข้าพบ พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ดังนี้
๑. เวลาในการเข้าพบ ไม่ควรเกิน ๑๒.๐๐ น.
๒. เรื่องที่สนทนากัน ก็ควรเป็นเฉพาะเรื่องภาวนา
๓. กรณีนิมนต์พระอาจารย์ กรุณาใช้ฟอร์มตาม Link นี้ https://goo.gl/forms/zYGMLBhMTjydE5612

ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย

ขออนุโมทนาในความร่วมมือ
สวนธรรมประสานสุข
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

14670883_610230795826632_4619018338988733701_n