นิมฺมโลตอบโจทย์

#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๒๗ 🤔🤔 #ถาม​ : ใน​หนังสือ​"นิมฺมโล​ตอบโจทย์" ข้อ ๑๘ หน้า ๙๑ ท่านตอบว่า “ผู้รู้”...

#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๒๗ 🤔🤔 #ถาม​ : ใน​หนังสือ​”นิมฺมโล​ตอบโจทย์” ข้อ ๑๘ หน้า ๙๑ ท่านตอบว่า “ผู้รู้”…

#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๒๗ 🤔🤔 #ถาม​ : ใน​หนังสือ​"นิมฺมโล​ตอบโจทย์" ข้อ ๑๘ หน้า ๙๑ ท่านตอบว่า “ผู้รู้” จัดอยู่ใน สังขารขันธ์”! ควรจะเป็น “วิญญาณขันธ์”นะคะ #ตอบ​ : ดู​แล้ว​นะ​ โจทย์​นั้น​ถาม​มา​ว่า​ ...
#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๒๖ (ต่อเนื่องจากนิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๒๕) 🤔🤔 #ถาม : ถ้ากลัวเก็บกดจากการอดทน ถ้ากับคนเดิมเรื่องคล้ายๆเดิม...

#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๒๖ (ต่อเนื่องจากนิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๒๕) 🤔🤔 #ถาม : ถ้ากลัวเก็บกดจากการอดทน ถ้ากับคนเดิมเรื่องคล้ายๆเดิม…

#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๒๖ (ต่อเนื่องจากนิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๒๕) 🤔🤔 #ถาม : ถ้ากลัวเก็บกดจากการอดทน ถ้ากับคนเดิมเรื่องคล้ายๆเดิม เรื่องที่คนอื่นกระทำกับเราโดยไม่มีเหตุผล เราก็โต้ตอบพูดออกมาอย่างมีเหตุมีผล น่าจะได้นะคะ แต่น้ำเสียงหรืออารมณ์ ต้องควบคุมให้ได้ค่ะ แล้วพิจารณาผลที่ตามมาประกอบด้วย แต่ถ้าเจอกันครั้งเดียว อะไรทนได้ก็ทนค่ะ แล้วก็เจริญเมตตาช่วยให้ความโกธรน้อยลง ค่อยดูความโกธรน่าจะได้นะคะ #ตอบ ...
#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๒๕ 🤔🤔 #ถาม​ : การฝึก"รู้" ในขณะที่เรามีความโกรธ แต่ความโกรธก็ไม่ยอมดับไป ดังนั้นควรทำอย่างไรดีคะ...

#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๒๕ 🤔🤔 #ถาม​ : การฝึก”รู้” ในขณะที่เรามีความโกรธ แต่ความโกรธก็ไม่ยอมดับไป ดังนั้นควรทำอย่างไรดีคะ…

#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๒๕ 🤔🤔 #ถาม​ : การฝึก"รู้" ในขณะที่เรามีความโกรธ แต่ความโกรธก็ไม่ยอมดับไป ดังนั้นควรทำอย่างไรดีคะ 1.เราควรจะดูความโกรธไปสักระยะ จนมันดับไป(แบบนี้มีข้อควรระวังอะไรบ้างคะ) หรือ 2.ทิ้งความโกรธไปเลย โดยใช้วิธีอื่นๆ เช่น นึกบริกรรมว่า พุทโธ หรือพยายามเปลี่ยนไปคิดเรื่องอื่นๆแทน (ถ้าใช้วิธีนี้ ความโกรธมันจะกลายไปเป็นความเก็บกดในจิตใต้สำนึกหรือไม่คะ ...
#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๒๔ 🤔🤔 #ถาม​ : การ​เจริญ​วิปัสสนา​ แล้ว​ใช้​ความคิด​ คิด​เอา​ว่า​ 'กาย​ใจ​นี้​ไม่ใช่​เรา'​...

#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๒๔ 🤔🤔 #ถาม​ : การ​เจริญ​วิปัสสนา​ แล้ว​ใช้​ความคิด​ คิด​เอา​ว่า​ ‘กาย​ใจ​นี้​ไม่ใช่​เรา’​…

#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๒๔ 🤔🤔 #ถาม​ : การ​เจริญ​วิปัสสนา​ แล้ว​ใช้​ความคิด​ คิด​เอา​ว่า​ 'กาย​ใจ​นี้​ไม่ใช่​เรา'​ มัน​จะ​กลับเข้า​สู่​อวิชชา​ หรือ​ไม่? #ตอบ​ : การ​คิด​เอา​ว่า​ 'กาย​ใจ​นี้​ไม่ใช่​เรา'​ อย่างนี้​ยัง​ไม่ใช่​การ​เจริญ​วิปัสสนา​นะ​ และ​ยัง​ไม่​ได้​ละ​อวิชชา วิปัสสนา​ แปล​ว่า​ ความ​เห็น​แจ้ง​ ...
#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๒๓ 🤔🤔 #ถาม​ : เวลานั่งสมาธิ​ แล้วเหมือนกับกายใจหายไปหมดครับ ไม่มีสติรู้ตัวอยู่...

#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๒๓ 🤔🤔 #ถาม​ : เวลานั่งสมาธิ​ แล้วเหมือนกับกายใจหายไปหมดครับ ไม่มีสติรู้ตัวอยู่…

#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๒๓ 🤔🤔 #ถาม​ : เวลานั่งสมาธิ​ แล้วเหมือนกับกายใจหายไปหมดครับ ไม่มีสติรู้ตัวอยู่ บางครั้งแค่นั่งภาวนาไม่กี่คำก็หายไปเลย จะผ่านจุดนี้อย่างไรครับ? #ตอบ​ : อย่า​ไป​พอใจ​สภาวะ​อย่างนั้น​ ถ้า​ทั้ง​กาย​และ​ใจ​หาย​ไป​แบบ​ที่​ทำ​มา​ ทำ​อย่างไร​ก็​ไม่​ได้ผล​นะ ขณะ​ที่​เกิด​มรรค​ ก็​มี​จิต​นะ​ เรียก​ว่า​ มรรค​จิต ขณะ​ที่​เกิด​ผล​ ...
#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๒๒ 🤔🤔 #ถาม​ : การได้รับข้อความหรือภาพในเชิงล้อเลียน เสียดสี แนวๆ สะท้อนภาวะสังคม...

#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๒๒ 🤔🤔 #ถาม​ : การได้รับข้อความหรือภาพในเชิงล้อเลียน เสียดสี แนวๆ สะท้อนภาวะสังคม…

#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๒๒ 🤔🤔 #ถาม​ : การได้รับข้อความหรือภาพในเชิงล้อเลียน เสียดสี แนวๆ สะท้อนภาวะสังคม มีโทษ​หรือ​ไม่​คะ? และในกรณีส่งต่อภาพ หรือข้อความดังกล่าวต่อๆ กันไป จะมีโทษภัยหรือเป็นวิบากต่อการภาวนาอย่างไรได้บ้างไหมคะ? #ตอบ​ : กรณี​ที่​เป็น​เพียง​ผู้​รับ​ หน้าที่​เรา​ก็​คือ​ เห็น​ภาพ​หรือ​ข้อความ​นั้น​ แล้ว​มี​ปฏิกิริยา​อะไร​เกิดขึ้นในใจ​ ...
#นิมฺมโลตอบโจทย์ #๑๒๑ 🤔🤔🤔 #ถาม : หากว่าเราเคยได้พลาดพลั้งตำหนิติเตียน หรือพูดไม่ดีถึงพระอริยสงฆ์...

#นิมฺมโลตอบโจทย์ #๑๒๑ 🤔🤔🤔 #ถาม : หากว่าเราเคยได้พลาดพลั้งตำหนิติเตียน หรือพูดไม่ดีถึงพระอริยสงฆ์…

#นิมฺมโลตอบโจทย์ #๑๒๐ 🤔🤔🤔 #ถาม : หากว่าเราเคยได้พลาดพลั้งตำหนิติเตียน หรือพูดไม่ดีถึงพระอริยสงฆ์ ครูบาอาจารย์ ด้วยความโฉดเขลา จะมีผลอย่างไร? และเราควรทำเช่นไรเจ้าคะ? #ตอบ : พระอริยะในที่นี้ ก็นับตั้งแต่ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอริยสาวกทั้งหลาย โดยที่สุด แม้พระโสดาบันที่เป็นคฤหัสถ์ ...
#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๒๐ 🤔🤔 #ถาม​ : "ฆราวาส"ที่​เป็นพระโสดาบัน จะยังมีโอกาสฆ่าแมลงเล็กๆ เช่น​ แมงมุม...

#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๒๐ 🤔🤔 #ถาม​ : “ฆราวาส”ที่​เป็นพระโสดาบัน จะยังมีโอกาสฆ่าแมลงเล็กๆ เช่น​ แมงมุม…

#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๑๙ 🤔🤔 #ถาม​ : "ฆราวาส"ที่​เป็นพระโสดาบัน จะยังมีโอกาสฆ่าแมลงเล็กๆ เช่น​ แมงมุม มด เป็นต้น​ ได้อยู่หรือไม่คะ? #ตอบ​ : คุณสมบัติ​ของ​พระ​โสดาบัน​ (ทั้ง​ที่​เป็น​ฆราวาส​และ​บรรพชิต)​ นอกจาก​จะ​ละ​สังโยชน์​ ๓​ ข้อ​แรก​ได้​(สักกาย​ทิฏ​ฐิ, วิจิกิจฉา, ...
#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๑๙ 🤔🤔 #ถาม​ : ปกติครอบครัวผมจะทำบุญกระดูกให้บรรพบุรุษที่วัด... ทุกๆปี แต่มาช่วงหลังจะนิมนต์พระยากมาก​...

#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๑๙ 🤔🤔 #ถาม​ : ปกติครอบครัวผมจะทำบุญกระดูกให้บรรพบุรุษที่วัด… ทุกๆปี แต่มาช่วงหลังจะนิมนต์พระยากมาก​…

#นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๑๘ 🤔🤔 #ถาม​ : ปกติครอบครัวผมจะทำบุญกระดูกให้บรรพบุรุษที่วัด... ทุกๆปี แต่มาช่วงหลังจะนิมนต์พระยากมาก​ เนื่องจากกิจมาก ประกอบกับญาติผู้ใหญ่ก็เจ็บป่วยตามอายุ​ เดินทางไกลไม่สะดวก ถ้าย้ายมาทำที่วัดใกล้บ้านโดยไม่ย้ายกระดูกมาจะได้ไหมครับ? #ตอบ​ : การ​ทำบุญ​อุทิศ​ให้​ผู้​ที่​ล่วงลับ​ไป​แล้ว​ ไม่​จำเป็น​ต้อง​มี​กระดูก​ของ​ท่าน​เหล่านั้น​มา​อยู่​ใน​พิธี​ก็ได้ พระ​เจ้า​พิมพิสาร​ทำ​บุญ​อุทิศ​ให้​ญาติ​ที่​ตายเมื่อ​ ๔​ พุทธันดร​ที่​แล้ว​(ซึ่ง​ไม่มี​กระดูก​ปรากฏ​แล้ว)​ ก็​ยัง​ทำได้​ ...
#นิมฺมโลตอบโจทย์#๑๑๘ 🤔🤔🤔 ถาม : อ่านที่พระอาจารย์ตอบโจทย์ อ่านไปซ้ำ ๆ ก็พอจะเข้าใจบ้าง แต่เหมือนจะตายตอนจบ ตรง "มีที่อยู่ให้จิต" น่ะค่ะ โยมยังหาไม่เจอค่ะ

#นิมฺมโลตอบโจทย์#๑๑๘ 🤔🤔🤔 ถาม : อ่านที่พระอาจารย์ตอบโจทย์ อ่านไปซ้ำ ๆ ก็พอจะเข้าใจบ้าง แต่เหมือนจะตายตอนจบ ตรง “มีที่อยู่ให้จิต” น่ะค่ะ โยมยังหาไม่เจอค่ะ

นิมฺมโลตอบโจทย์#๑๑๘ ถาม : อ่านที่พระอาจารย์ตอบโจทย์ อ่านไปซ้ำ ๆ ก็พอจะเข้าใจบ้าง แต่เหมือนจะตายตอนจบ ตรง "มีที่อยู่ให้จิต" น่ะค่ะ โยมยังหาไม่เจอค่ะ ตอบ : คำว่า "มีที่อยู่ให้จิต" ในที่นี้ ก็มีความหมายเดียวกับคำว่า "ทำกรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่ง" คือ ...
Loading...