ปฎิทินธรรม

นิมฺมโล.คอม ขอประกาศยกเลิกการแสดงธรรม โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ตาม #ปฏิทินธรรม เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เนื่องจากมีการขยายระยะเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน โดยคำนึงถึงเหตุผลด้านสาธารณสุข ต่อสถานการณ์โควิด ๑๙ ระหว่างนี้พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ได้เมตตาแสดงธรรมผ่านคลิปวีดีโอ ณ สวนธรรมประสานสุข ศรีราชา โดยท่านได้ยกข้อความในพระคัมภีร์ พร้อมให้ข้อคิด ข้อธรรม เพื่อสาธุชนทั้งหลายจะได้ศึกษาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติพัฒนาตน และต่อสังคมต่อไปค่ะ ท่านสามารถศึกษาธรรมผ่านคลิปการแสดงธรรม รวมทั้งเสียงอ่านหนังสือต่างๆ ได้ที่ นิมฺมโล.คอม และ นิมฺมโลเพจ https://nimmalo.com ขอให้ทุกท่านมีความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปค่ะ แอดมิน นิมฺมโลเพจ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

นิมฺมโล.คอม ขอประกาศยกเลิกการแสดงธรรม โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ตาม #ปฏิทินธรรม เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เนื่องจากมีการขยายระยะเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน โดยคำนึงถึงเหตุผลด้านสาธารณสุข ต่อสถานการณ์โควิด ๑๙ ระหว่างนี้พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ได้เมตตาแสดงธรรมผ่านคลิปวีดีโอ ณ สวนธรรมประสานสุข ศรีราชา โดยท่านได้ยกข้อความในพระคัมภีร์ พร้อมให้ข้อคิด ข้อธรรม เพื่อสาธุชนทั้งหลายจะได้ศึกษาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติพัฒนาตน และต่อสังคมต่อไปค่ะ ท่านสามารถศึกษาธรรมผ่านคลิปการแสดงธรรม รวมทั้งเสียงอ่านหนังสือต่างๆ ได้ที่ นิมฺมโล.คอม และ นิมฺมโลเพจ https://nimmalo.com ขอให้ทุกท่านมีความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปค่ะ แอดมิน นิมฺมโลเพจ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เนื่องจากยังเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด ๑๙ นิมฺมโล.คอม ขอประกาศยกเลิกการแสดงธรรม โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ตาม #ปฏิทินธรรม เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งในช่วงนี้พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ได้เมตตาแสดงธรรมผ่านคลิปวีดีโอ ณ สวนธรรมประสานสุข ศรีราชา โดยท่านได้ยกพระสูตร พร้อมให้ข้อคิด ข้อธรรม เพื่อสาธุชนทั้งหลายจะได้ศึกษาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติพัฒนาตนและสังคมต่อไปค่ะ ท่านสามารถติดตามคลิปการแสดงธรรม รวมทั้งเสียงอ่านหนังสือต่างๆ ได้ที่ นิมฺมโล.คอม และ นิมฺมโลเพจ https://nimmalo.com ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมค่ะ แอดมิน นิมฺมโลเพจ

เนื่องจากยังเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด ๑๙ นิมฺมโล.คอม ขอประกาศยกเลิกการแสดงธรรม โดย..พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ตาม #ปฏิทินธรรม เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งในช่วงนี้พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ได้เมตตาแสดงธรรมผ่านคลิปวีดีโอ ณ สวนธรรมประสานสุข ศรีราชา โดยท่านได้ยกพระสูตร พร้อมให้ข้อคิด ข้อธรรม เพื่อสาธุชนทั้งหลายจะได้ศึกษาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติพัฒนาตนและสังคมต่อไปค่ะ ท่านสามารถติดตามคลิปการแสดงธรรม รวมทั้งเสียงอ่านหนังสือต่างๆ ได้ที่ นิมฺมโล.คอม และ นิมฺมโลเพจ https://nimmalo.com ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมค่ะ แอดมิน นิมฺมโลเพจ

#อัพเดตปฏิทินธรรมตามที่มีประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในช่วงเวลานี้ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาสุขอนามัย จึงมีการงดการแสดงธรรมในบางงาน กรุณาตรวจสอบกำหนดการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์ในปฏิทินธรรม เป็นระยะๆ #ปฏิทินธรรม #เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ กำหนดการแสดงพระธรรมเทศนา พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล (สวนธรรมประสานสุข อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี) 😇รายการสด #ธรรมะสว่างใจ ณ สถานี​โทรทัศน์​ SBBTV วัดสังฆทาน ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 😇พุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 😇พุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 😇พุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ 😇พุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลาออกอากาศ ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ปรึกษาธรรมะในรายการ : โทร 02 - 496 1163 ฝากคำถามในรายการ : โทร 02 - 496 1164 (แผนที่ วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี https://maps.google.com/maps?q=13.823627%2C100.493177) ●●● 😇 #ยกเลิกคิวแสดงธรรมนี้ค่ะ วันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ บรรยายธรรม ณ #ทิพยวิลล่า จ.เชียงใหม่ ติดต่อ คุณเซ็ต 091-995-5652 ●●● 😇วันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐- ๑๖.๐๐ น. บรรยายธรรม ณ บริษัท วินเซลล์ รีเซิร์ช จำกัด จ. สมุทรปราการ ติดต่อ คุณแก้วตา 0815543562 (แผนที่ บริษัท วินเซลล์ รีเซิร์ช จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ https://bit.ly/2uv9E7a ) ●●● 😇#เลื่อนโดยยังไม่มีกำหนดค่ะ วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. บรรยายธรรม ณ บริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) จำกัด เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ ติดต่อ มิงค์ 098-464-9564 ( แผนที่ https://g.co/kgs/MMo8g5 ) ●●● 😇#เลื่อนโดยยังไม่มีกำหนดค่ะ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น. บรรยายธรรม ณ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ติดต่อ บ๊อบ 085-480-3693 ●●● 😇#ยกเลิกคิวแสดงธรรมนี้ วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. บรรยายธรรม ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดโดย #ชมรมกัลยาณธรรม (แผนที่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ https://maps.app.goo.gl/LnG78Ue2JirBWRoQ8) ●●● 😇#เลื่อนโดยยังไม่มีกำหนดค่ะ วันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. บรรยายธรรม ณ #บริษัทไทยโคโคนัท ติดต่อ คุณวัฒน์ 091-510-5555 ●●● 😇#ยกเลิกคิวแสดงธรรมนี้ วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. บรรยายธรรม ณ #อาคารปฎิบัติธรรมสุรัตนธรรมสถาน ถ.จักรพงษ์ ติดถนนใหญ่ ฝั่งเดียวกับวัดชนะสงคราม เยื้องสหกรณ์กรุงเทพ บางลำพู กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 087 -082 9707-8 , 081-933 0559 (คุณสุรัตน์) ●●● 😇วันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. บรรยายธรรม ในรายการ WBTV #วัดยานนาวา ๔๐ ถนน เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร: 081 - 919 7423 คุณพันทิพา (แผนที่ วัดยานนาวา https://goo.gl/maps/2bg7cRKjqZ32) เทศน์ ณ WBTV วัดยานนาวา 15.00 -16.00 น. ●●● 😇วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. บรรยายธรรม ณ ศาลาไตรสิกขา #บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย ๒ ซ.สุขาภิบาลบางระมาด กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 - 448 3392 ( แผนที่ บ้านจิตสบาย https://goo.gl/maps/8p9PGTgvwE42) ●●●

#อัพเดตปฏิทินธรรมตามที่มีประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในช่วงเวลานี้ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาสุขอนามัย จึงมีการงดการแสดงธรรมในบางงาน กรุณาตรวจสอบกำหนดการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์ในปฏิทินธรรม เป็นระยะๆ #ปฏิทินธรรม #เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ กำหนดการแสดงพระธรรมเทศนา พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล (สวนธรรมประสานสุข อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี) 😇รายการสด #ธรรมะสว่างใจ ณ สถานี​โทรทัศน์​ SBBTV วัดสังฆทาน ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 😇พุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 😇พุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 😇พุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ 😇พุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลาออกอากาศ ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ปรึกษาธรรมะในรายการ : โทร 02 – 496 1163 ฝากคำถามในรายการ : โทร 02 – 496 1164 (แผนที่ วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี https://maps.google.com/maps?q=13.823627%2C100.493177) ●●● 😇 #ยกเลิกคิวแสดงธรรมนี้ค่ะ วันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ บรรยายธรรม ณ #ทิพยวิลล่า จ.เชียงใหม่ ติดต่อ คุณเซ็ต 091-995-5652 ●●● 😇วันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐- ๑๖.๐๐ น. บรรยายธรรม ณ บริษัท วินเซลล์ รีเซิร์ช จำกัด จ. สมุทรปราการ ติดต่อ คุณแก้วตา 0815543562 (แผนที่ บริษัท วินเซลล์ รีเซิร์ช จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ https://bit.ly/2uv9E7a ) ●●● 😇#เลื่อนโดยยังไม่มีกำหนดค่ะ วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. บรรยายธรรม ณ บริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) จำกัด เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ ติดต่อ มิงค์ 098-464-9564 ( แผนที่ https://g.co/kgs/MMo8g5 ) ●●● 😇#เลื่อนโดยยังไม่มีกำหนดค่ะ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น. บรรยายธรรม ณ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ติดต่อ บ๊อบ 085-480-3693 ●●● 😇#ยกเลิกคิวแสดงธรรมนี้ วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. บรรยายธรรม ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดโดย #ชมรมกัลยาณธรรม (แผนที่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ https://maps.app.goo.gl/LnG78Ue2JirBWRoQ8) ●●● 😇#เลื่อนโดยยังไม่มีกำหนดค่ะ วันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. บรรยายธรรม ณ #บริษัทไทยโคโคนัท ติดต่อ คุณวัฒน์ 091-510-5555 ●●● 😇#ยกเลิกคิวแสดงธรรมนี้ วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. บรรยายธรรม ณ #อาคารปฎิบัติธรรมสุรัตนธรรมสถาน ถ.จักรพงษ์ ติดถนนใหญ่ ฝั่งเดียวกับวัดชนะสงคราม เยื้องสหกรณ์กรุงเทพ บางลำพู กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 087 -082 9707-8 , 081-933 0559 (คุณสุรัตน์) ●●● 😇วันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. บรรยายธรรม ในรายการ WBTV #วัดยานนาวา ๔๐ ถนน เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร: 081 – 919 7423 คุณพันทิพา (แผนที่ วัดยานนาวา https://goo.gl/maps/2bg7cRKjqZ32) เทศน์ ณ WBTV วัดยานนาวา 15.00 -16.00 น. ●●● 😇วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. บรรยายธรรม ณ ศาลาไตรสิกขา #บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย ๒ ซ.สุขาภิบาลบางระมาด กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 – 448 3392 ( แผนที่ บ้านจิตสบาย https://goo.gl/maps/8p9PGTgvwE42) ●●●

#ปฏิทินธรรม กุมภาพันธ์#ปฏิทินธรรม #กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กำหนดการแสดงพระธรรมเทศนา พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล​ (สวนธรรมประสานสุข อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี) 😇รายการสด #ธรรมะสว่างใจ ณ สถานี​โทรทัศน์​ SBBTV วัดสังฆทาน ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 😇พุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 😇พุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 😇พุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 😇พุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลาออกอากาศ ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ปรึกษาธรรมะในรายการ : โทร 02 - 496 1163 ฝากคำถามในรายการ : โทร 02 - 496 1164 (แผนที่ วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี https://maps.google.com/maps?q=13.823627%2C100.493177">https://maps.google.com/maps?q=13.823627%2C100.493177) 😇วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. บรรยายธรรม ใน คอร์สปฏิบัติธรรม #คอร์ส๒๖๗ ติดต่อ​ คุณฝุ้น​ 081-400-8980 😇อาทิตย์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. บรรยายธรรม ณ ศาลาไตรสิกขา #บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย ๒ ซ.สุขาภิบาลบางระมาด กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 - 448 3392 (แผนที่ บ้านจิตสบาย https://goo.gl/maps/8p9PGTgvwE42">https://goo.gl/maps/8p9PGTgvwE42) 😇วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. บรรยายธรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนฯราชมงคลกรุงเทพฯ งานอบรมภาวนา ครั้งที่ ๔๑ จัดโดย #ชมรมกัลยาณธรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-7027353 หรือ 086-8414778 หรือ แอด line official จากลิ้งค์ https://lin.ee/8RtYwab">https://lin.ee/8RtYwab (แผนที่ ม.เทคโนฯราชมงคลกรุงเทพฯ https://maps.app.goo.gl/G69Z9aTT8Ftt3TB46">https://maps.app.goo.gl/G69Z9aTT8Ftt3TB46 ) 😇วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. บรรยายธรรม ณ ห้องสัมมนา #ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 034 - 751942 , 062 - 324 2915 (แผนที่ ฐณิชาฌ์ เฮลท์ตี้ รีสอร์ท https://goo.gl/maps/mjx4kqh7nZP2">https://goo.gl/maps/mjx4kqh7nZP2 ) 😇วันเสาร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ - อาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ บรรยายธรรม ณ #ทิพยะวิลล่า อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่​ คุณ​แดง​ 081-829-4121 (แผนที่ ทิพยะวิลล่า เชียงใหม่ https://maps.app.goo.gl/DM5t8XsPV4NhuNJa8">https://maps.app.goo.gl/DM5t8XsPV4NhuNJa8) ติดตามตารางกิจนิมนต์พระอาจารย์ ได้ที่ เมนูหน้าปฏิทินธรรม www.nimmalo.com หรือ https://nimmalo.com/calendar/">https://nimmalo.com/calendar/

#ปฏิทินธรรม กุมภาพันธ์#ปฏิทินธรรม #กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กำหนดการแสดงพระธรรมเทศนา พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล​ (สวนธรรมประสานสุข อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี) 😇รายการสด #ธรรมะสว่างใจ ณ สถานี​โทรทัศน์​ SBBTV วัดสังฆทาน ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 😇พุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 😇พุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 😇พุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 😇พุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลาออกอากาศ ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ปรึกษาธรรมะในรายการ : โทร 02 – 496 1163 ฝากคำถามในรายการ : โทร 02 – 496 1164 (แผนที่ วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี https://maps.google.com/maps?q=13.823627%2C100.493177″>https://maps.google.com/maps?q=13.823627%2C100.493177) 😇วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. บรรยายธรรม ใน คอร์สปฏิบัติธรรม #คอร์ส๒๖๗ ติดต่อ​ คุณฝุ้น​ 081-400-8980 😇อาทิตย์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. บรรยายธรรม ณ ศาลาไตรสิกขา #บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย ๒ ซ.สุขาภิบาลบางระมาด กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 – 448 3392 (แผนที่ บ้านจิตสบาย https://goo.gl/maps/8p9PGTgvwE42″>https://goo.gl/maps/8p9PGTgvwE42) 😇วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. บรรยายธรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนฯราชมงคลกรุงเทพฯ งานอบรมภาวนา ครั้งที่ ๔๑ จัดโดย #ชมรมกัลยาณธรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-7027353 หรือ 086-8414778 หรือ แอด line official จากลิ้งค์ https://lin.ee/8RtYwab”>https://lin.ee/8RtYwab (แผนที่ ม.เทคโนฯราชมงคลกรุงเทพฯ https://maps.app.goo.gl/G69Z9aTT8Ftt3TB46″>https://maps.app.goo.gl/G69Z9aTT8Ftt3TB46 ) 😇วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. บรรยายธรรม ณ ห้องสัมมนา #ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 034 – 751942 , 062 – 324 2915 (แผนที่ ฐณิชาฌ์ เฮลท์ตี้ รีสอร์ท https://goo.gl/maps/mjx4kqh7nZP2″>https://goo.gl/maps/mjx4kqh7nZP2 ) 😇วันเสาร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ – อาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ บรรยายธรรม ณ #ทิพยะวิลล่า อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่​ คุณ​แดง​ 081-829-4121 (แผนที่ ทิพยะวิลล่า เชียงใหม่ https://maps.app.goo.gl/DM5t8XsPV4NhuNJa8″>https://maps.app.goo.gl/DM5t8XsPV4NhuNJa8) ติดตามตารางกิจนิมนต์พระอาจารย์ ได้ที่ เมนูหน้าปฏิทินธรรม www.nimmalo.com หรือ https://nimmalo.com/calendar/”>https://nimmalo.com/calendar/

ตามที่มีประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในช่วงเวลานี้ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาสุขอนามัย จึงมีการงดการแสดงธรรมในบางงาน กรุณาตรวจสอบกำหนดการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์ในปฏิทินธรรม เป็นระยะๆ #ปฏิทินธรรม #เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ กำหนดการแสดงพระธรรมเทศนา พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล (สวนธรรมประสานสุข อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี) 😇รายการสด #ธรรมะสว่างใจ ณ สถานี​โทรทัศน์​ SBBTV วัดสังฆทาน ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 😇พุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 😇พุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 😇พุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ 😇พุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลาออกอากาศ ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ปรึกษาธรรมะในรายการ : โทร 02 - 496 1163 ฝากคำถามในรายการ : โทร 02 - 496 1164 (แผนที่ วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี https://maps.google.com/maps?q=13.823627%2C100.493177) ●●● 😇 #ยกเลิกคิวแสดงธรรมนี้ค่ะ วันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ บรรยายธรรม ณ #ทิพยวิลล่า จ.เชียงใหม่ ติดต่อ คุณเซ็ต 091-995-5652 ●●● 😇วันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐- ๑๖.๐๐ น. บรรยายธรรม ณ บริษัท วินเซลล์ รีเซิร์ช จำกัด จ. สมุทรปราการ ติดต่อ คุณแก้วตา 0815543562 (แผนที่ บริษัท วินเซลล์ รีเซิร์ช จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ https://bit.ly/2uv9E7a ) ●●● 😇วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. บรรยายธรรม ณ บริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) จำกัด เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ ติดต่อ มิงค์ 098-464-9564 ( แผนที่ https://g.co/kgs/MMo8g5 ) ●●● 😇 วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น. บรรยายธรรม ณ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ติดต่อ บ๊อบ 085-480-3693 ●●● 😇วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. บรรยายธรรม ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดโดย #ชมรมกัลยาณธรรม (แผนที่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ https://maps.app.goo.gl/LnG78Ue2JirBWRoQ8) ●●● 😇วันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. บรรยายธรรม ณ #บริษัทไทยโคโคนัท ติดต่อ คุณวัฒน์ 091-510-5555 ●●● 😇วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. บรรยายธรรม ณ #อาคารปฎิบัติธรรมสุรัตนธรรมสถาน ถ.จักรพงษ์ ติดถนนใหญ่ ฝั่งเดียวกับวัดชนะสงคราม เยื้องสหกรณ์กรุงเทพ บางลำพู กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 087 -082 9707-8 , 081-933 0559 (คุณสุรัตน์) ●●● 😇วันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. บรรยายธรรม ในรายการ WBTV #วัดยานนาวา ๔๐ ถนน เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร: 081 - 919 7423 คุณพันทิพา (แผนที่ วัดยานนาวา https://goo.gl/maps/2bg7cRKjqZ32) เทศน์ ณ WBTV วัดยานนาวา 15.00 -16.00 น. ●●● 😇วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. บรรยายธรรม ณ ศาลาไตรสิกขา #บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย ๒ ซ.สุขาภิบาลบางระมาด กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 - 448 3392 ( แผนที่ บ้านจิตสบาย https://goo.gl/maps/8p9PGTgvwE42) ●●●

ตามที่มีประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในช่วงเวลานี้ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาสุขอนามัย จึงมีการงดการแสดงธรรมในบางงาน กรุณาตรวจสอบกำหนดการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์ในปฏิทินธรรม เป็นระยะๆ #ปฏิทินธรรม #เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ กำหนดการแสดงพระธรรมเทศนา พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล (สวนธรรมประสานสุข อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี) 😇รายการสด #ธรรมะสว่างใจ ณ สถานี​โทรทัศน์​ SBBTV วัดสังฆทาน ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 😇พุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 😇พุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 😇พุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ 😇พุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลาออกอากาศ ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ปรึกษาธรรมะในรายการ : โทร 02 – 496 1163 ฝากคำถามในรายการ : โทร 02 – 496 1164 (แผนที่ วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี https://maps.google.com/maps?q=13.823627%2C100.493177) ●●● 😇 #ยกเลิกคิวแสดงธรรมนี้ค่ะ วันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ บรรยายธรรม ณ #ทิพยวิลล่า จ.เชียงใหม่ ติดต่อ คุณเซ็ต 091-995-5652 ●●● 😇วันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐- ๑๖.๐๐ น. บรรยายธรรม ณ บริษัท วินเซลล์ รีเซิร์ช จำกัด จ. สมุทรปราการ ติดต่อ คุณแก้วตา 0815543562 (แผนที่ บริษัท วินเซลล์ รีเซิร์ช จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ https://bit.ly/2uv9E7a ) ●●● 😇วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. บรรยายธรรม ณ บริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) จำกัด เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ ติดต่อ มิงค์ 098-464-9564 ( แผนที่ https://g.co/kgs/MMo8g5 ) ●●● 😇 วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น. บรรยายธรรม ณ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ติดต่อ บ๊อบ 085-480-3693 ●●● 😇วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. บรรยายธรรม ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดโดย #ชมรมกัลยาณธรรม (แผนที่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ https://maps.app.goo.gl/LnG78Ue2JirBWRoQ8) ●●● 😇วันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. บรรยายธรรม ณ #บริษัทไทยโคโคนัท ติดต่อ คุณวัฒน์ 091-510-5555 ●●● 😇วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. บรรยายธรรม ณ #อาคารปฎิบัติธรรมสุรัตนธรรมสถาน ถ.จักรพงษ์ ติดถนนใหญ่ ฝั่งเดียวกับวัดชนะสงคราม เยื้องสหกรณ์กรุงเทพ บางลำพู กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 087 -082 9707-8 , 081-933 0559 (คุณสุรัตน์) ●●● 😇วันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. บรรยายธรรม ในรายการ WBTV #วัดยานนาวา ๔๐ ถนน เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร: 081 – 919 7423 คุณพันทิพา (แผนที่ วัดยานนาวา https://goo.gl/maps/2bg7cRKjqZ32) เทศน์ ณ WBTV วัดยานนาวา 15.00 -16.00 น. ●●● 😇วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. บรรยายธรรม ณ ศาลาไตรสิกขา #บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย ๒ ซ.สุขาภิบาลบางระมาด กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 – 448 3392 ( แผนที่ บ้านจิตสบาย https://goo.gl/maps/8p9PGTgvwE42) ●●●

#ปฏิทินธรรม #กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กำหนดการแสดงพระธรรมเทศนา พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล​ (สวนธรรมประสานสุข อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี) 😇รายการสด #ธรรมะสว่างใจ ณ สถานี​โทรทัศน์​ SBBTV วัดสังฆทาน ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 😇พุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 😇พุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 😇พุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 😇พุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลาออกอากาศ ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ปรึกษาธรรมะในรายการ : โทร 02 - 496 1163 ฝากคำถามในรายการ : โทร 02 - 496 1164 (แผนที่ วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี https://maps.google.com/maps?q=13.823627%2C100.493177">https://maps.google.com/maps?q=13.823627%2C100.493177) 😇วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. บรรยายธรรม ใน คอร์สปฏิบัติธรรม #คอร์ส๒๖๗ ติดต่อ​ คุณฝุ้น​ 081-400-8980 😇อาทิตย์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. บรรยายธรรม ณ ศาลาไตรสิกขา #บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย ๒ ซ.สุขาภิบาลบางระมาด กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 - 448 3392 (แผนที่ บ้านจิตสบาย https://goo.gl/maps/8p9PGTgvwE42">https://goo.gl/maps/8p9PGTgvwE42) 😇วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. บรรยายธรรม ในคอร์สปฏิบัติธรรม #คอร์สกองบุญสร้างอริยะ ติดต่อ​ คุณ​ฝ้าย​ 0844565094​ 😇วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. บรรยายธรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนฯราชมงคลกรุงเทพฯ งานอบรมภาวนา ครั้งที่ ๔๑ จัดโดย #ชมรมกัลยาณธรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-7027353 หรือ 086-8414778 หรือ แอด line official จากลิ้งค์ https://lin.ee/8RtYwab">https://lin.ee/8RtYwab (แผนที่ ม.เทคโนฯราชมงคลกรุงเทพฯ https://maps.app.goo.gl/G69Z9aTT8Ftt3TB46">https://maps.app.goo.gl/G69Z9aTT8Ftt3TB46 ) 😇วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. บรรยายธรรม ณ ห้องสัมมนา #ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 034 - 751942 , 062 - 324 2915 (แผนที่ ฐณิชาฌ์ เฮลท์ตี้ รีสอร์ท https://goo.gl/maps/mjx4kqh7nZP2">https://goo.gl/maps/mjx4kqh7nZP2 ) 😇วันเสาร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ - อาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ บรรยายธรรม ณ #ทิพยะวิลล่า อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่​ คุณ​แดง​ 081-829-4121 (แผนที่ ทิพยะวิลล่า เชียงใหม่ https://maps.app.goo.gl/DM5t8XsPV4NhuNJa8">https://maps.app.goo.gl/DM5t8XsPV4NhuNJa8) ติดตามตารางกิจนิมนต์พระอาจารย์ ได้ที่ เมนูหน้าปฏิทินธรรม www.nimmalo.com หรือ https://nimmalo.com/calendar/">https://nimmalo.com/calendar/

#ปฏิทินธรรม #กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กำหนดการแสดงพระธรรมเทศนา พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล​ (สวนธรรมประสานสุข อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี) 😇รายการสด #ธรรมะสว่างใจ ณ สถานี​โทรทัศน์​ SBBTV วัดสังฆทาน ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 😇พุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 😇พุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 😇พุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 😇พุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลาออกอากาศ ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ปรึกษาธรรมะในรายการ : โทร 02 – 496 1163 ฝากคำถามในรายการ : โทร 02 – 496 1164 (แผนที่ วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี https://maps.google.com/maps?q=13.823627%2C100.493177″>https://maps.google.com/maps?q=13.823627%2C100.493177) 😇วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. บรรยายธรรม ใน คอร์สปฏิบัติธรรม #คอร์ส๒๖๗ ติดต่อ​ คุณฝุ้น​ 081-400-8980 😇อาทิตย์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. บรรยายธรรม ณ ศาลาไตรสิกขา #บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย ๒ ซ.สุขาภิบาลบางระมาด กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 – 448 3392 (แผนที่ บ้านจิตสบาย https://goo.gl/maps/8p9PGTgvwE42″>https://goo.gl/maps/8p9PGTgvwE42) 😇วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. บรรยายธรรม ในคอร์สปฏิบัติธรรม #คอร์สกองบุญสร้างอริยะ ติดต่อ​ คุณ​ฝ้าย​ 0844565094​ 😇วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. บรรยายธรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนฯราชมงคลกรุงเทพฯ งานอบรมภาวนา ครั้งที่ ๔๑ จัดโดย #ชมรมกัลยาณธรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-7027353 หรือ 086-8414778 หรือ แอด line official จากลิ้งค์ https://lin.ee/8RtYwab”>https://lin.ee/8RtYwab (แผนที่ ม.เทคโนฯราชมงคลกรุงเทพฯ https://maps.app.goo.gl/G69Z9aTT8Ftt3TB46″>https://maps.app.goo.gl/G69Z9aTT8Ftt3TB46 ) 😇วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. บรรยายธรรม ณ ห้องสัมมนา #ฐณิชาฌ์รีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 034 – 751942 , 062 – 324 2915 (แผนที่ ฐณิชาฌ์ เฮลท์ตี้ รีสอร์ท https://goo.gl/maps/mjx4kqh7nZP2″>https://goo.gl/maps/mjx4kqh7nZP2 ) 😇วันเสาร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ – อาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ บรรยายธรรม ณ #ทิพยะวิลล่า อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่​ คุณ​แดง​ 081-829-4121 (แผนที่ ทิพยะวิลล่า เชียงใหม่ https://maps.app.goo.gl/DM5t8XsPV4NhuNJa8″>https://maps.app.goo.gl/DM5t8XsPV4NhuNJa8) ติดตามตารางกิจนิมนต์พระอาจารย์ ได้ที่ เมนูหน้าปฏิทินธรรม www.nimmalo.com หรือ https://nimmalo.com/calendar/”>https://nimmalo.com/calendar/

เพิ่มเติมวันออกอากาศ ตอบปัญหาธรรม รายการธรรมะสว่างใจ พุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓#ปฏิทินธรรม #เดือนมกราคม ๒๕๖๓ กำหนดการแสดงพระธรรมเทศนา พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล (สวนธรรมประสานสุข อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี) 😇วัน​พุธ​ที่​ ๘,​ ๒๒, ๒๙ มกราคม​ ๒๕๖๓ เวลา​ ๑๖.๐๐​ - ๑๘.๐๐​ น. ตอบ​ปัญหา​ใน​รายการ​ #ธรรมะ​สว่าง​ใจ​ ณ​ สถานี​โทรทัศน์​ SBBTV วัด​สังฆทาน​ ต.​บาง​ไผ่​ อ.​เมือง​ จ.​นนทบุรี​ เวลาออกอากาศ ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ปรึกษาธรรมะในรายการ : โทร 02 - 496 1163 ฝากคำถามในรายการ : โทร 02 - 496 1164 (แผนที่ วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี https://maps.google.com/maps?q=13.823627%2C100.493177">https://maps.google.com/maps?q=13.823627%2C100.493177) 😇วันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. บรรยายธรรม ณ วิหารหลวงพ่อดำ #วัดอินทาราม ธนบุรี กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์ 086-329 5504 ( คุณหลี ) (แผนที่ วัดอินทาราม https://goo.gl/91W4Nv">https://goo.gl/91W4Nv ) 😇วันพฤหัสบดีที่ ๙-๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ บรรยายธรรม ณ #คอร์สกองบุญสร้างอริยะ #คอร์สเรียนรู้ตัวเองในขั้นพื้นฐาน ณ สถานปฏิบัติธรรม บ้านไรวา ต. บางพระ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี (แผนที่ สถานที่จัดงาน สถานปฏิบัติธรรม บ้านไรวา https://g.co/kgs/k42Nek">https://g.co/kgs/k42Nek ) 😇วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. บรรยายธรรม ณ #คอร์สกลุ่มธรรมทาน 😇วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. บรรยายธรรม ในรายการ WBTV #วัดยานนาวา ๔๐ ถนน เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร: 081 - 919 7423 คุณพันทิพา (แผนที่ วัดยานนาวา https://goo.gl/maps/2bg7cRKjqZ32">https://goo.gl/maps/2bg7cRKjqZ32) 😇วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น บรรยายธรรม ณ #อาคารปฎิบัติธรรมสุรัตนธรรมสถาน ถ.จักรพงษ์ ติดถนนใหญ่ ฝั่งเดียวกับวัดชนะสงคราม เยื้องสหกรณ์กรุงเทพ บางลำพู กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 087 -082 9707-8 , 081-933 0559 (คุณสุรัตน์) 😇วันอาทิตย์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น บรรยายธรรม ณ #มศว.ประสานมิตร 😇วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. บรรยายธรรม ณ ศาลาไตรสิกขา #บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย ๒ ซ.สุขาภิบาลบางระมาด กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 - 448 3392 ( แผนที่ บ้านจิตสบาย https://goo.gl/maps/8p9PGTgvwE42">https://goo.gl/maps/8p9PGTgvwE42) 😇วันพุธที่ ๒๙​ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. บรรยายธรรม ณ #คอร์สกลุ่มธรรมทาน ติดตามตารางกิจนิมนต์พระอาจารย์ ได้ที่ เมนูหน้าปฏิทินธรรม www.nimmalo.com หรือ https://nimmalo.com/calendar/">https://nimmalo.com/calendar/

เพิ่มเติมวันออกอากาศ ตอบปัญหาธรรม รายการธรรมะสว่างใจ พุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓#ปฏิทินธรรม #เดือนมกราคม ๒๕๖๓ กำหนดการแสดงพระธรรมเทศนา พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล (สวนธรรมประสานสุข อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี) 😇วัน​พุธ​ที่​ ๘,​ ๒๒, ๒๙ มกราคม​ ๒๕๖๓ เวลา​ ๑๖.๐๐​ – ๑๘.๐๐​ น. ตอบ​ปัญหา​ใน​รายการ​ #ธรรมะ​สว่าง​ใจ​ ณ​ สถานี​โทรทัศน์​ SBBTV วัด​สังฆทาน​ ต.​บาง​ไผ่​ อ.​เมือง​ จ.​นนทบุรี​ เวลาออกอากาศ ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ปรึกษาธรรมะในรายการ : โทร 02 – 496 1163 ฝากคำถามในรายการ : โทร 02 – 496 1164 (แผนที่ วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี https://maps.google.com/maps?q=13.823627%2C100.493177″>https://maps.google.com/maps?q=13.823627%2C100.493177) 😇วันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. บรรยายธรรม ณ วิหารหลวงพ่อดำ #วัดอินทาราม ธนบุรี กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์ 086-329 5504 ( คุณหลี ) (แผนที่ วัดอินทาราม https://goo.gl/91W4Nv”>https://goo.gl/91W4Nv ) 😇วันพฤหัสบดีที่ ๙-๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ บรรยายธรรม ณ #คอร์สกองบุญสร้างอริยะ #คอร์สเรียนรู้ตัวเองในขั้นพื้นฐาน ณ สถานปฏิบัติธรรม บ้านไรวา ต. บางพระ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี (แผนที่ สถานที่จัดงาน สถานปฏิบัติธรรม บ้านไรวา https://g.co/kgs/k42Nek”>https://g.co/kgs/k42Nek ) 😇วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. บรรยายธรรม ณ #คอร์สกลุ่มธรรมทาน 😇วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. บรรยายธรรม ในรายการ WBTV #วัดยานนาวา ๔๐ ถนน เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร: 081 – 919 7423 คุณพันทิพา (แผนที่ วัดยานนาวา https://goo.gl/maps/2bg7cRKjqZ32″>https://goo.gl/maps/2bg7cRKjqZ32) 😇วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น บรรยายธรรม ณ #อาคารปฎิบัติธรรมสุรัตนธรรมสถาน ถ.จักรพงษ์ ติดถนนใหญ่ ฝั่งเดียวกับวัดชนะสงคราม เยื้องสหกรณ์กรุงเทพ บางลำพู กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 087 -082 9707-8 , 081-933 0559 (คุณสุรัตน์) 😇วันอาทิตย์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น บรรยายธรรม ณ #มศว.ประสานมิตร 😇วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. บรรยายธรรม ณ ศาลาไตรสิกขา #บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย ๒ ซ.สุขาภิบาลบางระมาด กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 – 448 3392 ( แผนที่ บ้านจิตสบาย https://goo.gl/maps/8p9PGTgvwE42″>https://goo.gl/maps/8p9PGTgvwE42) 😇วันพุธที่ ๒๙​ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. บรรยายธรรม ณ #คอร์สกลุ่มธรรมทาน ติดตามตารางกิจนิมนต์พระอาจารย์ ได้ที่ เมนูหน้าปฏิทินธรรม www.nimmalo.com หรือ https://nimmalo.com/calendar/”>https://nimmalo.com/calendar/