ฆราวาสธรรม

ฆราวาสธรรม นายแพทย์พัชรพล พงษ์ภักดี (คุณหมอเกิ้น) ณ. ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง กฟผ. 28 ส.ค. 2558

ฆราวาสธรรม นายแพทย์พัชรพล พงษ์ภักดี (คุณหมอเกิ้น) ณ. ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง กฟผ. 28 ส.ค. 2558

ฆราวาสธรรม อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง กฟผ. 30 ส.ค. 2558

ฆราวาสธรรม อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง กฟผ. 30 ส.ค. 2558