วรรคทอง วรรคธรรม

ให้แบบไม่เสียตังค์

ให้แบบไม่เสียตังค์

วรรคทอง วรรคธรรม#๑๓๑ ให้แบบไม่เสียตังค์ ในสถานการณ์ ๓ สถานการณ์ ? ถ้าอยู่ปกติ ก็ "พูดดี ..พูดปิยวาจา" ? ในสถานการณ์​ที่เขาตกต่่ำ เดือดร้อน หรือกำลังท้อแท้ ...
ออกทุกงวด

ออกทุกงวด

วรรคทอง วรรคธรรม#๑๓๐ ออกทุกงวด ถ้ามีการรักษาทิฐิเมื่อไหร่ ..เนิ่นช้า ! มีตัณหาไม่รู้ว่ามีตัณหา ..เนิ่นช้า ! มีมานะไม่รู้ว่ามีมานะ ..เนิ่นช้า ! ธรรมที่เนิ่นช้า ๓ ตัว ...
ยอมกับกิเลส

ยอมกับกิเลส

วรรคทอง วรรคธรรม#๑๒๙ "ยอมกับกิเลส" ถ้าแพ้กิเลส แล้วไม่ไปเบียดเบียนใคร นึกฟุ้งซ่านอยู่คนเดียว ตัวเองก็เดือดร้อนใจนะ ! แต่ว่าเดือดร้อนอยู่คนเดียว แต่ถ้ากิเลสครอบงำ แล้วเราไปเบียดเบียนคนอื่น มันมีการสร้างกรรมกับคนอื่นด้วย ก็กลายเป็นว่า.. ยอมกับกิเลส ยอมอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะ ...
เก็บข้อมูล

เก็บข้อมูล

วรรคทอง วรรคธรรม#๑๒๘ เก็บข้อมูล สิ่งที่เราต้องการเห็นความไม่เที่ยง คือ "ความเป็นเรา" "ความเป็นเรา" นั้น ..มันอยู่ที่ไหน ? มันอยู่ที่กาย - ที่ใจนี้ ที่เราเข้าใจผิดว่า "เป็นเรา" ...
ยอมรับความผิดตน

ยอมรับความผิดตน

วรรคทอง วรรคธรรม #๑๒๗ ยอมรับความผิดตน เรามักจะมีความรู้สึกว่า.. "ฉันเป็นศูนย์กลางของจักรวาล" แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะไปตักเตือนคนอื่น แล้วก็ไปตัดสินคนอื่น เราพร้อมที่จะไปตัดสิน แล้วตักเตือนคนอื่น แต่ไม่ค่อยพร้อมที่จะให้คนอื่นมาตักเตือนตัวเอง ฉะนั้น ในทางพุทธศาสนา.. พระพุทธเจ้าจะให้ธรรมเนียมสำหรับพระภิกษุ เพื่อที่จะ ...
ไปคนเดียว เหมือนนอแรด

ไปคนเดียว เหมือนนอแรด

วรรคทอง วรรคธรรม#๑๒๖ ไปคนเดียว เหมือนนอแรด เสน่หาเกิดขึ้น เพียงแค่เกี่ยวข้องกันนิดเดียว แล้วทุกข์ก็ตามมา เพราะมีเสน่หา ถ้าเห็นโทษเห็นทุกข์ของเสน่หาได้แล้ว ก็ควรจะไปคนเดียว เหมือนนอแรด ..... ไปคนเดียว เหมือนนอแรด หมายความว่า ...
เก็บภาพประทับใจ

เก็บภาพประทับใจ

วรรคทอง วรรคธรรม#๑๒๕ เก็บภาพประทับใจ ทุกครั้งที่เราเสพโลกแล้วประทับใจ ก็เก็บภาพประทับใจนั้นไว้ พอนึกถึงใหม่ ภาพนั้นเป็นอดีตแล้ว ไอ้ปัจจุบันที่มีอยู่ขณะเดียวเนี่ย ! ไม่เคยไปรู้มันเลย ไอ้ความชอบใจ.. ไม่ชอบใจ.. ที่เป็นปัจจุบันนิดหนึ่งตรงนั้นเนี่ย ! ไม่เคยรู้มันเลย ...
ตัณหาเป็นต้นตอของการเพ่ง

ตัณหาเป็นต้นตอของการเพ่ง

วรรคทอง วรรคธรรม#๑๒๔ ตัณหาเป็นต้นตอของการเพ่ง การรวบ การเพ่ง (อารมณ์) มันไม่หาย ..เพราะอะไร ? เพราะการรวบ การเพ่ง เป็นการทำสมาธิแบบหนึ่ง ..จึงเป็นกุศล มีสติเห็นกุศล กุศลไม่ดับ ...
ย้ำรอยธรรม

ย้ำรอยธรรม

วรรคทอง วรรคธรรม#๑๒๓ ย้ำรอยธรรม เวลาเรามีกิเลส แล้วละออกไปได้เนี่ยนะ ! เรารักษา 'ร่องรอย' ของผู้เดินทางไปสู่ 'ทางพ้นทุกข์' ให้ลูกหลาน ให้คนได้ตามรอยง่ายขึ้น ว่ายังมีผู้ปฏิบัติอยู่ ยังมีผู้ทำอยู่ ทางเหล่านี้ไม่ได้ตกค้างอยู่เพียงในคัมภีร์ ...
อามิสบูชาไม่เท่ากับการปฏิบัติบูชา

อามิสบูชาไม่เท่ากับการปฏิบัติบูชา

วรรคทอง..วรรคธรรม#๑๒๒ อามิสบูชาไม่เท่ากับการปฏิบัติบูชา แม้เราบูชาพระพุทธองค์ด้วยดอกไม้ธูปเทียน ที่เป็นอามิสบูชากองท่วมเท่าภูเขา ก็ยังไม่เท่ากับการปฏิบัติบูชา ฉะนั้น ถ้าเราไม่มีอามิสบูชามากมาย พระองค์ก็ไม่ว่าอะไร ขอเพียงให้มีสติรู้กาย - รู้ใจ รู้กาย รู้เวทนา รู้จิต รู้ธรรม ...
Loading...