สถานที่ต่างๆ

nimmalo channel

เป้าหมายชาวพุทธ
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล แสดงธรรมเทศนา เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙
แสดงธรรม ที่ บ.โตโยต้าชัยรัชการ

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล แสดงธรรมเป้าหมายชาวพุทธ ที่ บ.โตโยต้าชัยรัชการ ๑๒ มี.ค.๕๙

The Study of Happiness with Ajan Krit Nimmalo
Part1

The Study of Happiness with Ajan Krit Nimmalo (PART 1)

Part2

The Study of Happiness with Ajan Krit Nimmalo (PART 2)

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล แสดงธรรมเทศนา เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
สมโภชศาลาเรียนรู้กายใจ จ.นครสวรรค์

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล สมโภชศาลาเรียนรู้กายใจ จ.นครสวรรค์ ๑๘ ต.ค.๕๘

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล แสดงธรรมเทศนา เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙
ณ ศูนย์ทันตกรรม ปากน้ำ สมุทรปราการ

บรรยายธรรมครั้งที่ 18 พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล Part 1

บรรยายธรรมครั้งที่ 18 พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล Part 2

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล แสดงธรรมเทศนา เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ จัดโดยชมรมสารธรรมล้านนา เชียงใหม่

58 12 25 พอ กฤช นิมมฺโล ตอนที่ 1

58 12 25 พอ กฤช นิมมฺโล ตอนที่ 2

58 12 25 พอ กฤช นิมมฺโล ตอนที่ 3

58 12 25 พอ กฤช นิมมฺโล ตอนที่ 4

58 12 25 พอ กฤช นิมมฺโล ตอนที่ 5

58 12 25 พอ กฤช นิมมฺโล ตอนที่ 6

58 12 25 พอ กฤช นิมมฺโล ตอนที่ 7

“ปฏิบัติธรรม ง่ายนิดเดียว”
พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล แสดงธรรมเทศนา เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ รร. รุ่งอรุณ

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล รร. รุ่งอรุณ 1/2

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล รร. รุ่งอรุณ 2/2

“จิตเป็นกลาง ปล่อยวางทุกข์”
จัดโดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล แสดงธรรม ณ รพ.สมุทรปราการ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

สมบัติ ๕
แสดงธรรม ณ วัดอินทารามวรวิหาร 13 ธันวาคม 2558

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล แสดงธรรม ณ วัดอินทราราม 13 ธ.ค.58

พระอาจารย์ กฤช นิมฺมโล แสดงธรรม 1/2 ณ วัดอินทารามวรวิหาร 5 กรกฏาคม 2558

พระอาจารย์ กฤช นิมฺมโล แสดงธรรม 1/2 ณ วัดอินทารามวรวิหาร 5 กรกฏาคม 2558

พระอาจารย์ กฤช นิมฺมโล แสดงธรรม 2/2 ณ วัดอินทารามวรวิหาร 5 กรกฏาคม 2558

พระอาจารย์ กฤช นิมฺมโล แสดงธรรม 2/2 ณ วัดอินทารามวรวิหาร 5 กรกฏาคม 2558

คลีนิค ศูนย์ทันตกรรมปากน้ำ 14 มิ.ย.58

บรรยายธรรมครั้งที่ 11 พระกฤช นิมฺมโน Part 1

บรรยายธรรมครั้งที่ 11 พระกฤช นิมฺมโน Part 2

คลีนิค ศูนย์ทันตกรรมปากน้ำ 30 มี.ค. 58
“แท้จริง ไม่มีตัวเรา”

บรรยายธรรมครั้งที่ 8 พระกฤช นิมฺมโล part 1

บรรยายธรรมครั้งที่ 8 พระกฤช นิมฺมโล part 2

คลีนิค ศูนย์ทันตกรรมปากน้ำ 27 มี.ค.58
“ทำบุญได้ทุกที่ ทุกเวลา”

บรรยายธรรมครั้งที่ 5 พระกฤช นิมฺมโล

ศูนย์ทันตกรรมปากน้ำ 7 ธ.ค. 57
“ทำบุญได้ทุกที่ ทุกเวลา”

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ทำบุญ..ได้ทุกที่ทุกเวลา ศูนย์ทันตกรรมปากน้ำ 7 ธันวาคม 2557

รายการธรรมจัดสรร ณ ชมรมคนรู้ใจ
ประสบการณ์ภาวนา และบริหารกรรม 1

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล หัวข้อ ประสบห์การณ์ภาวนา และ การบริหารกรรม 1

ประสบการณ์ภาวนา และบริหารกรรม 2

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล หัวข้อ ประสบการณ์ภาวนา และบริหารกรรม 2

ภาวนาไม่ใช่เรื่องยาก

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล "ภาวนา…ไม่ใช่เรื่องยาก"

ความสุขสร้างได้ด้วยใจเราเอง

"ความสุขสร้างได้ด้วยใจเราเอง" พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

เกมส์ถั่ว รู้-หลง

Day2.1-พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล สมาธิแบบพุทธ ฝึกวิหารธรรม จิตตั้งมั่น

Day2.2-พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล สมาธิแบบพุทธ ฝึกวิหารธรรม จิตตั้งมั่น

Day2.3-พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล สมาธิแบบพุทธ ฝึกวิหารธรรม จิตตั้งมั่น

Day2.4-พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล สมาธิแบบพุทธ ฝึกวิหารธรรม จิตตั้งมั่น

Day2.5-พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล สมาธิแบบพุทธ ฝึกวิหารธรรม จิตตั้งมั่น

nimmalo channel